svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ผบ.ทบ." ติดภารกิจ ไม่ได้โหวตนายกฯ ลั่น การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

22 สิงหาคม 2566

"ผบ.ทบ." ติดภารกิจลงใต้ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารถูกลอบวางระเบิด ไม่ได้เข้าประชุมรัฐสภา โหวตเลือกนายกฯ ลั่นการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

22 สิงหาคม 2566 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถึงการเข้าร่วมประชุมรัฐสภา เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า ช่วงเที่ยงวันนี้(22 ส.ค.) ตนมีภารกิจเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารที่ไปสร้างบ้านแล้วถูกลอบวางระเบิดเสียชีวิต เพื่อเป็นการไปให้ขวัญและกำลังใจของผู้ทำหน้าที่

เมื่อถามว่า เอาใจช่วยที่รัฐสภาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีหรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

เมื่อถามย้ำว่า วันนี้จะได้นายกฯ หรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ หัวเราะ พร้อมตอบว่า “ไม่ทราบ”

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการการมอบรางวัลในวันนี้(22 ส.ค.)ว่า กองทัพบก มีความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ได้เห็นบุตรหลานของพวกเราสามารถสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรของข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่มีความตั้งใจ และมุ่งมั่น ที่จะสืบทอดความเป็นทหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพต่อไปในอนาคต

"ผบ.ทบ." ติดภารกิจ ไม่ได้โหวตนายกฯ ลั่น การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

 

“กองทัพบก พยายามที่จะส่งเสริม และสนับสนุน โดยการให้เงินรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจ ให้นักเรียนเตรียมทหารทุกท่าน ได้มีความพากเพียร และอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาออกไปรับราชการอย่างมีคุณภาพ ทุกคนเข้ามาต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเข้ามาเป็นทหาร ตำรวจ หน้าที่ของเราคือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เทิดทูนสถาบันหลักและปกป้องดูแลประชาชน” ผบ.ทบ. กล่าว

"ผบ.ทบ." ติดภารกิจ ไม่ได้โหวตนายกฯ ลั่น การเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง