svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน! "กกต." มีมติไม่รับ 3 คำร้อง ปม "พิธา" ถือหุ้นไอทีวี

09 มิถุนายน 2566
3.3 k

"กกต." มีมติไม่รับ 3 คำร้อง ปม "พิธา" ถือหุ้นไอทีวี เหตุคำร้องยื่นเกินระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด แต่มีมติรับเรื่องไว้พิจารณา ตาม ม.151 เหตุรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืน พร้อมตั้งคกก.สืบสวนไต่สวนต่อไป

9 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ไม่รับคำร้องกรณี "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์"  มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ในการสมัครรับเลือกตั้ง  เหตุการณ์ถือหุ้นไอทีวี 42,000 หุ้น  แต่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาเป็นความปรากฏ

ด่วน! "กกต." มีมติไม่รับ 3 คำร้อง ปม "พิธา" ถือหุ้นไอทีวี

คำร้องที่ได้ยื่นมาของทั้ง 3 คน เป็นคำร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่จะสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาในกรณีที่ร้องว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จึงเห็นควรพิจารณาสั่งไม่รับคำร้องไว้ตามระเบียบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


แต่เนื่องจากกรณีคำร้องดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และมีหลักฐานพอสมควร และมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนไต่สวนต่อไปว่านายพิธา เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามแต่ได้สมัครรับเลือกตั้ง อันเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 42(3) และมาตรา 151 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง  ส.ส.

ด่วน! "กกต." มีมติไม่รับ 3 คำร้อง ปม "พิธา" ถือหุ้นไอทีวี


จึงเห็นควรพิจารณาสั่งให้ดำเนินการไต่สวนเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฎ โดยคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งจะดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบต่อไป