svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมชาย" เฉลยปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv ฟันธง "พิธา" รอดหรือร่วง

05 มิถุนายน 2566
372

"สมชาย แสวงการ" เฉลยปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv ฟันธง "พิธา" ตกสวรรค์ไปไม่ถึงฝันนั่งนายฯ ยกกฎหมาย 4 มาตรามัดชัด "หัวหน้าพรรคก้าวไกล"ขาดคุณสมบัติ "ส.ส.-แคนดิเดตนายกฯ"

5 มิถุนายน 2566 นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุข้อความว่า #ปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้นitv ข้อที่ 4 ถ้าถือหุ้นสื่อ itv เป็นความผิดจะถูกตัดสิทธิส.ส.และแคนดิเดตนายกฯด้วยหรือไม่

ในเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญ 4 มาตราที่เกี่ยวข้องคือ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การถือหุ้นitv 42,000 หุ้นนั้นผิดและเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส. นั้น นายพิธา จะขาดคุณสมบัติทั้งส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

"สมชาย" เฉลยปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv ฟันธง "พิธา" รอดหรือร่วง

แม้ว่าอาจจะขายหรือโอนหุ้นออกวันใด ย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการพิจารณาคดีแล้ว เพราะ

  1. การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกตาม รธน มาตรา 88 นั้น ดำเนินการก่อนปิดรับสมัครสส
  2. มาตรา 89 (2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 160
  3. มาตรา 160 (6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
  4. มาตรา98 (3) ห้ามผู้สมัครสสเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ

"สมชาย" เฉลยปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv ฟันธง "พิธา" รอดหรือร่วง

ดังนั้นถ้าตีความตามนี้ ก็น่าจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันปิดรับสมัครตามมาตรา 88 ในวันที่4-7เม.ย. 2566 แล้ว

แต่หนทางที่ถูกต้องชอบธรรมที่สุดคือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สรุปส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติครับ

#คำวินิจศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด #คำวิฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กร #เชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญ #เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม

"สมชาย" เฉลยปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้น itv ฟันธง "พิธา" รอดหรือร่วง