svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

29 พฤษภาคม 2566
239

"พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์" ผบ.ทร. เยี่ยมชมการทดสอบขีดความสามารถ "เรือหลวงช้าง" ย้ำ พร้อมแล้วตั้งเป็น "ฐานลอยน้ำ" ชี้สามารถรับมือภัยพิบัติในทะเล-ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก รวมถึงตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้

29 พฤษภาคม 2566 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดสอบขีดความสามารถของเรือหลวงช้าง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และหาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประกอบด้วย การทดสอบขีดความสามารถการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง ในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก และ การทดสอบขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามบนเรือ อีกทั้งการใช้ขีดความสามารถของครัวประจำเรือ เพื่อเตรียมอาหารสำหรับผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติในทะเล

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

โดยปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยจากสถิติที่ผ่านมา มักจะเกิดพายุในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนและทางทะเลฝั่งอันดามัน อันอาจจะส่งผลกระทบทำให้เรือต่าง ๆ เกิดปัญหาอับปางในทะเล รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อจังหวัดชายทะเล ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่เกาะต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาด (Isolate Area) ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจากทางบกไม่สามารถดำเนินการได้จำเป็นต้องใช้การช่วยเหลือจากทางทะเล (From The Sea) เท่านั้น

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

โดยการทดสอบขีดความสามารถของเรือหลวงช้างในครั้งนี้ ได้บูรณาการกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ 3 เครื่อง เรือระบายพลขนาดเล็ก LCVP จำนวน 2 ลำ เรือระบายพลขนาดกลาง LCM จำนวน 2 ลำ และรถโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV)

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 


เรือหลวงช้าง มีความคงทนทะเลอยู่ที่ Sea State 9 คือ คลื่นสูงมากกว่า 14 เมตร แต่การปฏิบัติภารกิจในสภาวะ Sea State 9 ต้องพิจารณาความปลอดภัย ในการปฏิบัติการซึ่งมีข้อจำกัดของการปฏิบัติการของอากาศยาน และเรือเล็ก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาของประเทศไทย ได้เกิดพายุขนาดใหญ่ที่มีความรุนแรง จำนวน 4 ครั้ง

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

ได้แก่ พายุแฮเรียต ในปี 2505 (Sea State 8) พายุโซนร้อนกำลังแรงลินดา ในปี 2540 (Sea State 9) พายุโซร้อนปลาปึก ในปี 2562 (Sea State 8) โดยพายุที่รุนแรงที่สุดได้แก่ พายุไต้ฝุ่นเกย์ ในปี 2532 มี Sea State 9 คลื่นสูงมากกว่า 14 เมตร

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล
"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

โดยสามารถบรรทุก รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) ได้ 56 คัน หรือ ยานเกราะล้อยาง (MBT) 20 คัน เรือระบายพลขนาดกลาง (LCM) 6 ลำ หรือ เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 9 ลำ หรือ ยานเบาะอากาศ (LCAC) จำนวน 2 ลำ นอกจากนั้น ยังสามารถบรรทุกกำลังรบยกพลขึ้นบกพร้อมอุปกรณ์ได้ถึง 650 นาย จะเห็นได้ว่า เรือหลวงช้าง สามารถบรรทุกรถยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง เรือระบายพล เรือเล็ก

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล
"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

ซึ่งจากขีดความสามารถเหล่านี้ ทำให้พิจารณาการลำเลียงยานพาหนะที่เหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติได้หลากหลาย มีขีดความสามารถทางการแพทย์ มีห้องปฏิบัติการแพทย์ จำนวน 11 ห้อง เป็นห้องผู้ป่วย 3 ห้อง ส่วนรักษา 8 ห้อง (ห้อง X-ray ห้องทันตกรรม ห้องศัลยกรรม ห้องตรวจโรค ห้องยา ห้อง LAB ห้องฆ่าเชื้อ และห้องผ่าตัด) ซึ่งสามารถรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับ 2 บนเรือได้

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล "ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล "ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล


ผบ.ทร. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการทดสอบขีดความสามารถของเรือหลวงช้าง ว่า การปฏิบัติในเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่สนับสนุน เช่น เรือระบายพล ยานรบ ยังมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง ซึ่งทางกองเรือยกพลขึ้นบกจะได้นำไปแก้ปัญหา เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะนี้เรือหลวงช้างมีความพร้อมในการปฎิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนแล้ว

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

โดยเฉพาะการตั้งโรงพยาบาลระดับ 2 พร้อมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤตได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งสามารถขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในภัยพิบัติขนาดใหญ่ พื้นที่ห่างไกลได้ เนื่องจากเรือมีความทนทะเลสูง ระดับ sea sate 9 รับคลื่นสูง 14 เมตร ซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

สำหรับการติดอาวุธ หรือการติดตั้งปืนนั้น เป็นเพียงระบบป้องกันตนเอง ส่วนระบบอำนวยการบ ระบบตรวจการณ์ ก็ติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในการทำการรบได้อย่างเต็มรูปแบบเท่านั้น

"ผบ.ทร." เผย "เรือหลวงช้าง" พร้อมตั้งเป็นฐานลอยน้ำ รับมือภัยพิบัติทางทะเล

ขณะที่ภารกิจสนับสนุนเรือดำน้ำก็ต้องรอความชัดเจนในการจัดหาเรือดำน้ำจากประเทศจีนให้ได้ก่อน หลังจากนั้นก็จะเพิ่มขีดความสามารถในภายหลัง