svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กกต." รอรวมพยานหลักฐาน ฟัน "พิธา" ถือหุ้นสื่อไอทีวี หลังรับรองเป็นส.ส.

19 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"กกต." รอรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนฟัน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ถือหุ้นสื่อไอทีวี จำนวน 42,000 กว่าหุ้น หลังเป็นส.ส. เหตุก่อนประกาศผลเลือกตั้ง กฎหมายไม่เปิดช่องยื่นศาลใด

19 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีการยื่นคำร้องให้ กกต. เร่งตรวจสอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ว่าที่นายกรัฐมนตรี ว่ามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ( 3) จากการมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด จำนวน 42,000 กว่าหุ้นหรือไม่ โดยต้องการให้กกต.ดำเนินการเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนนายพิธา ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น มีรายงานว่า สำนักงานกกต. ได้มีการพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 61 กำหนดเฉพาะก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้นที่หากกกต. เห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใด ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

\"กกต.\" รอรวมพยานหลักฐาน ฟัน \"พิธา\" ถือหุ้นสื่อไอทีวี หลังรับรองเป็นส.ส.

เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ให้ถอนชื่อผู้นั้น ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร แต่ขณะนี้เป็นช่วงหลังวันเลือกตั้ง แต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ กกต. ดำเนินการส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลใดพิจารณา หากดำเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ

ขณะที่ รัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า กรณี กกต.เห็นว่าสมาชิกภาพของ ส.ส. หรือสมาชิกวุฒิสภา คนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ด้วย

\"กกต.\" รอรวมพยานหลักฐาน ฟัน \"พิธา\" ถือหุ้นสื่อไอทีวี หลังรับรองเป็นส.ส.
 

 

ดังนั้นช่องทางที่ กกต. จะดำเนินการเรื่องนี้หากมีมติว่า นายพิธา มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครส.ส.ได้ จะต้องเป็นหลัง กกต. ประกาศรับรองนายพิธา เป็นส.ส. แล้ว ระหว่างนี้การดำเนินการกับคำร้องดังกล่าว จึงเป็นขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนและไต่สวน

\"กกต.\" รอรวมพยานหลักฐาน ฟัน \"พิธา\" ถือหุ้นสื่อไอทีวี หลังรับรองเป็นส.ส.

logoline