svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เลือกตั้ง 66 : เปิดข้อมูล โพลสมาคมรัฐศาสตร์ มก. คน GEN ใด หนุนใครเป็นนายกฯ

30 เมษายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดข้อมูล “โพลสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ในการเลือกตั้งปี 2566 เทียบให้เห็นกันชัดๆ คน GEN ใด หนุนใครเป็นนายกฯ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (PSAKU Poll) ร่วมกับ สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย (OPPS) บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด ได้จัดทำ “ผลการสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เรื่อง การเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1" เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา โดยในหัวข้อ Gen ไหน สนับสนุนใครบ้าง ให้เป็นนายกฯ ใน "การเลือกตั้ง ปี 2566" มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

Gen ไหน สนับสนุนใครบ้าง ?

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ Gen Z (อายุ 18-27 ปี) ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน “นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล

โดยคน Gen Z ที่ตอบแบบสำรวจมีจำนวนทั้งสิ้น 796 คน ให้การสนับสนุน “นายพิธา เป็นอันดับ 1 จำนวน  312 คน คิดเป็นอัตราส่วน 39.20 %

ขณะที่ Gen Y (อายุ 28-42 ปี) และ เจน X (อายุ 43-57 ปี) ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน “นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย โดยคน Gen Y ที่ตอบแบบสำรวจมีจำนวนทั้งสิ้น 897 คน ให้การสนับสนุน “นางสาวแพทองธาร” เป็นอันดับ 1 จำนวน  266 คน คิดเป็นอัตราส่วน 29.65 %

และคน Gen X ที่ตอบแบบสำรวจมีจำนวนทั้งสิ้น 861 คน ให้การสนับสนุน “นางสาวแพทองธาร” เป็นอันดับ 1 จำนวน  281 คน คิดเป็นอัตราส่วน 32.64 %

ส่วน Gen Baby Boomer (อายุ 58-76 ปี) ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” แคนดิเดตนายกฯ พรรครวมไทยสร้างชาติ

โดยคน Gen Baby Boomer (อายุ 58-76 ปี) ที่ตอบแบบสำรวจมีจำนวนทั้งสิ้น 334 คน ให้การสนับสนุน “พลเอกประยุทธ์” เป็นอันดับ 1 จำนวน 75 คน คิดเป็นอันดับส่วน 22.46 %

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ Gen Z เป็นกลุ่มที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังไม่ได้ตัดสินใจ ว่าจะสนับสนุนใคร เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดถึง 15.83 % ขณะที่ Gen Y, Gen X และ Gen Baby Boomer มีสัดส่วนเพียง 5.80 % , 5.34 % และ 3.59 % ตามลำดับ ในขณะที่ Gen Builder ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนใครไปแล้วทั้งหมด

ข้อมูลอายุ และ Gen ผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 2,897 คน แบ่งออกตามช่วงอายุ ตาม Gen ได้ดังนี้

Gen Z อายุ 18-27 ปี จำนวน 796 คน คิดเป็น 27.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

Gen Y อายุ 28-42 ปี จำนวน 897 คน คิดเป็น 31.0 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

Gen X อายุ 43-57 ปี จำนวน 861 คน คิดเป็น 29.7 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

Gen Baby Boomer อายุ 58-76 ปี คน จำนวน 334 คิดเป็น 11.5 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

Gen Builder อายุ 77 ปีขึ้นไป จำนวน 9 คน คิดเป็น 0.3 % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เลือกตั้ง 66 : เปิดข้อมูล โพลสมาคมรัฐศาสตร์ มก. คน GEN ใด หนุนใครเป็นนายกฯ

อ่านผลสำรวจทั้งหมด เลือกตั้ง66: "โพลมก."รอบแรก"ก้าวไกล"ตัดคะแนน"เพื่อไทย"ดับฝัน แลนด์สไลด์

logoline