svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"จุรินทร์" ส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงชาวไทยมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน

23 มีนาคม 2566

"จุรินทร์" ส่งสารระลึกถึงและความปรารถนาดียังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ เนื่องในวันที่ 23 มี.ค. เป็นวันแรกของการถือศีลอด เดือนรอมฎอน

23 มี.ค. 2566 นายเมธี อรุณ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีผู้เห็นดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า สำนักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ กำหนดให้วันที่ 23 มี.ค. เป็นวันแรกของการถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งสารเนื่องในเดือนรอมฎอน เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศว่า

"จุรินทร์" ส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงชาวไทยมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน

รอมฎอน ถือเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง ที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลาม และเป็นห้วงเวลาแห่งความเชื่อมั่นของพี่น้องชาวมุสลิมที่จะได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ ด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคง โดยการถือศีลอด งดเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่รุ่งสางจนถึงตะวันลับขอบฟ้า ละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตนเองและสังคม ทั้งการมอง การพูด และการฟัง

รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย ซึ่งการละหมาดที่เข้มข้นแสดงให้เห็นถึงพลังของความศรัทธา โดยเป็นการฝึกความอดทนและอดกลั้น อันนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัด ขัดสน ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

"จุรินทร์" ส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงชาวไทยมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน

ในโอกาสเดือนอันเป็นสิริมงคลนี้ ขออำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ประกอบศาสนกิจบำเพ็ญกุศล ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี แข็งแรงและสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

นายเมธี กล่าวต่อ บรรยากาศการดูดวงจันทร์ในช่วงเย็นถึงพลบค่ำของวานนี้ 22 มี.ค. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในและนอกพื้นที่ชายแดนใต้ต่างเดินทางมาร่วมดูดวงจันทร์กันเป็นประจำทุกปี ตนขอส่งกำลังใจผ่านไปยังพี่น้องมุสลิมทุกท่าน ขอให้รอมฎอนปีนี้ได้เก็บเกี่ยวผลบุญอย่างสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจ

"จุรินทร์" ส่งสารแสดงความปรารถนาดีถึงชาวไทยมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน