svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กที่นี่ พรรคการเมืองไหน ส่งผู้สมัคร ส.ส. 5 เขตเลือกตั้งระยอง

จังหวัดระยอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 5 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 มี 4 เขตเลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรคประชาธิปัตย์ ( ปชป. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 พศิน ปิตุเตชะ 

เขตเลือกตั้งที่ 2 สาธิต ปิตุเตชะ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์

เขตเลือกตั้งที่ 4 ธารา ปิตุเตชะ

เขตเลือกตั้งที่ 5 ฉัตรชัย ปิตุเตชะ

พรรคเพื่อไทย ( พท. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพเนตร  วงษ์ไพศาล

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายภีมเดช อมรสุคนธ์

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวิเชียร สุขเกิด

เขตเลือกตั้งที่ 5 นายวิชัย ล้ำสุทธิ

พรรคก้าวไกล ( ก.ก. )

เขตเลือกตั้งที่ 1 กฤช ศิลปชัย

เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล

เขตเลือกตั้งที่ 3 นครชัย ขุนณรงค์

เขตเลือกตั้งที่ 4 ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ 

เขตเลือกตั้งที่ 5 สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์

พรรคไทยสร้างไทย ( ทสท.)

เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาบตำรวจศรศักดิ์ รากแก้ว

เขตเลือกตั้งที่ 2 สริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 อำนาจ ศรีแสง

เขตเลือกตั้งที่ 5 บันเลง ศรีสุทธิ์

พรรคพลังประชารัฐ ( พปชร. ) 
 

เขตเลือกตั้งที่ 1 นายดนัย วิริยะสหกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนฤพล พงษ์ประเทศ

เขตเลือกตั้งที่ 3 ( ยังว่าง )

เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกรี ไพรสี

เขตเลือกตั้งที่ 5 น.ส.รฎาศิริ ศิริคช