svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ด่วน "วราวุธ" สั่งตั้ง "อรรถพล เจริญชันษา" เป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่

25 มกราคม 2566
8.9 k

ด่วน "วราวุธ" สั่งตั้ง "อรรถพล เจริญชันษา" อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นอธิบดีกรมอุทยานฯ คนใหม่ แทน "รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" ที่ถูกเด้งจากข้อหาเรียกรับสินบน

25 มกราคม 2566 ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและต่อเนื่องในการทำงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งมอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ไปปฏิบัติ
 

สำหรับการตั้ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  นั้นสืบเนื่องจากที่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ถูกกล่าวหาว่า เรียกรับสินบนแลกกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา และถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งเพื่อสอบสวน 
นายอรรถพล เจริญชันษา

สำหรับประวัติเบื้้องต้น นายอรรถพล เป็นลูกหม้อของกรมป่าไม้ ช่วงปี 2557 - 2560 เป็น ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

ต่อมาปี 2560-2561 เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ และขึ้นเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ช่วงปี 25561 - 2563  และมีผลงานทางด้านการปราบปรามป่าไม้ เช่น คดีที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี

จากนั้นปี 2564 ย้ายข้ามห้วยมาเป็น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเพิ่งได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเป็น อธิบดี ทช. เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2565   
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช