svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เล็งยึดโควต้า"สลากฯมท."จับตาประชุม"บอร์ดสลากฯ" หวังนำโปะ"สลากดิจิทัล"

19 มกราคม 2566
4.0 k

จับตา"บอร์ดสำนักสลากฯ" นัดถกวันนี้ เตรียมเท "แม่ค้าหวย" รายย่อยกว่า 2.3หมื่นราย ยึดโควต้าจังหวัดของมหาดไทย โปะ "สลากดิจิทัล" หาเงินเติมบัตรคนจน รับ"เลือกตั้ง66"

19 มกราคม 2566   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 19 มกราคม 2566  เวลา 15.00 น ที่ห้องประชุม สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล  ที่มี"นายลวรณ แสงสนิท" อธิบดีกรมสรรพากร ประธานกรรมการคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  และ พล.อ. ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม กรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตำแหน่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีวาระที่น่าสนใจ เนื่องจากจะมีการเสนอ เรื่องให้คณะกรรมการบอร์ดพิจารณาการเพิ่ม "สลากดิจิทัล" เพื่อแก้ปัญหาสลากฯเกินราคา 

"โดยยึดโควต้าจาก การกระจายให้จังหวัดต่าง 76 จังหวัดในโควต้า ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปเพิ่มเป็น"สลากดิจิทัล" เพื่อหาเงินมาเพิ่มวงเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้จัก" บัตรคนจน"  20 ล้านคน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สำรวจล่าสุด"

บอรด์สลาก ฯ เตรียมพิจารณา ยึดโควต้า "สลากใบ" ของกระทรวงมหาดไทย

โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่งบอร์ดฯ ได้ประเมินผลจากปรับระบบการพิมพ์สลากฯแบบใหม่ เป็น"สลากดิจิทัล" และภายหลัง การเปิดขาย"สลากดิจิทัล"พบว่า ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

 

ทั้งนี้  จากการรายงานการจัดจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จำนวน 7,167,500 ใบ ซึ่ง เป็นงวดที่ 2 ที่มีการจัดจำหน่าย"สลากดิจิทัล" ทางสำนักงานสลากฯได้เปิดขาย"สลากดิจิทัล" ใบละ 80 บาท ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ใช้เวลา 31 ชั่วโมง "สลากดิจิทัล"กว่า 7.1 ล้านใบ จำหน่ายหมดเกลี้ยง

 

อย่างไรก็ดี มีรายงานมาว่า ความพยายามเสนอตัดโควต้าสลาก จังหวัด เนื่องจากได้รับการกดดันจากผู้ใหญ่ในรัฐบาล เพราะรับการกดดันจากหัวคะแนน เป็นจำนวนมากที่ต้องการจะเป็นตำแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ซึ่งถูกกดดันมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร กอปรกับ ใกล้เลือกตั้งเข้าเต็มที่แล้ว จึงตัดสินใจตัดโควต้าผู้ค้ารายย่อย ที่เป็นโคว้ตาของกระทรวงมหาดไทย 76 จังหวัด เอามาแก้ปัญหาหัวคะแนน

 

คาดว่า หากตัดโควต้า สลากของกระทรวงมหาดไทย ที่จัดสรรให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดออก ให้เป็น "สลากดิจิทัล" จะมีผู้ค้า    รายย่อย ในจังหวัดต่างๆ  ไม่ต่ำกว่า 2.3 หมื่นคนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ "จังหวัดเลย" ที่มีพ่อค้า แม่ค้า เดินขายล็อตเตอรี่ ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน ได้รับผลกระทบตามมาเพราะเท่ากับปิดช่องทางทำมาหากิน

 

"นายลวรณ  แสงสนิท"  ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

สำหรับคณะกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชุดปัจจุบัน  ประกอบด้วย "นายลวรณ แสงสนิท" ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทนปลัดกระทรวงการคลัง  ตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร,นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรรมการ


ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ "นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม" กรรมการ


ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
"นายวัลลภ นาคบัว" กรรมการ 

 

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม"นายกรณินทร์ กาญจโนมัย กรรมการ


ผู้แทนสำนักงบประมาณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
"นางนัทีวรรณ สีมาเงิน" กรรมการ


ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ "พันตำรวจเอก ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ กรรมการ

 

ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการและผู้ตรวจสอบภายใน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

"รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย" กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


"พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม" กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


"นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต"  กรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตำแหน่ง อดีตที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร


"พ.ท. หนุน ศันสนาคม" กรรมการและเลขานุการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล