svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ยูเนสโก จ่อประกาศ "สงกรานต์ไทย" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

04 ธันวาคม 2566
985

ลุ้นข่าวดี "ยูเนสโก" จ่อประกาศ "ประเพณีสงกรานต์ไทย" ขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมที่ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา

4 ธันวาคม 2566 จากกรณีเมื่อต้นปี 2566 เว็บไซต์ "องค์การยูเนสโก" รายงานว่า "ประเพณีสงกรานต์ไทย" (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) ได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือ Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุม ให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" โดยมีกำหนดในการประกาศอย่างเป็นทางการวันที่ 6-8 ธ.ค.นี้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) มีการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณรัฐบอตสวานา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 6 ธ.ค.2566 ตามเวลาในประเทศไทย

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประกาศขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์ไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
ยูเนสโก จ่อประกาศ "สงกรานต์ไทย" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

ล่าสุด นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมติดตามผลการเสนอชื่อประเพณี สงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมติดตามการประกาศผลการเสนอ “ประเพณีสงกรานต์” ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในช่วงวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH)  3 รายการ ได้แก่ 

  • โขน ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561
  • นวดไทย ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2562
  • โนรา ขึ้นทะเบียนในปี 2564

 ความหมายของ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
สำหรับ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ถือเป็นหมวดหมู่ของวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งประเทศไทยมีอีกหลายรายการเตรียมพิจารณาลงทะเบียนกับองค์การยูเนสโก อาทิ ผ้าขาวม้า

หากประเพณีสงกรานต์ของไทย ได้รับการพิจารณาให้เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ก็จะทำให้ทั่วโลก ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีไทย ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นที่ทรงคุณค่า สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วยดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างยิ่ง