svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อาลัย "หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

รายงานข่าวสุดเศร้า "หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ประสบอุบัติเหตุ คณะแพทย์ได้ดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเต็มความสามารถ แต่หลวงพ่ออาการทรุดลงตามลำดับ มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 64 ปี 44 พรรษา

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

คณะศิษย์แจ้งข่าวเศร้า "หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ ประสบอุบัติเหตุกิ่งไม้หล่นใส่รุนแรง หลังอาการทรุดลงตามลำดับ ก่อนมรณภาพ

สืบเนื่องจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ ๗ วัดหนองป่าพง ได้รายงานข่าวเศร้า หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ (พระวรรณจิตต์ แสงผา) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ได้มรณภาพเมื่อเวลา 18.32 น. ของวันที่ 19 พ.ย. 2566

ในช่วงก่อนหน้านี้ หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ ได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงกะทันหันจากกิ่งไม้หล่นใส่ ก่อนที่จะได้เข้ารับการรักษาที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2566 คณะแพทย์ได้ดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเต็มความสามารถ

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

ขณะที่คณะลูกศิษย์ ได้ขอรับบริจาคโลหิตกรุ๊ปโอในการผ่าตัด โดยขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคเลือดได้โดยตรงที่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แต่หลวงพ่ออาการทรุดลงตามลำดับ จนล่วงเลยถึงวันที่ 17-18 พ.ย. 2566 หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์ มีอาการทรุดลงและได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 18.32 น. วันที่ 19 พ.ย. 2566 สิริอายุ 64 ปี 44 พรรษา วัดป่าวิเวกธรรมชาน์

คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของพระครูโพธิวนานุรักษ์มา ณ ที่นี้

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

ประวัติของ พระครูโพธิวนานุรักษ์ 
ท่านมีชื่อเดิมว่า "วรรณจิตต์ แสงผา" เกิดเมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2503 ที่บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

บรรพชาและอุปสมบท
บรรพชา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2521 ณ วัดคณิศรธรรมิการาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี พระครูพนมคณานุการ เจ้าคณะอําเภอปลาปากในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ณ พัทธสีมาวัดม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ โดยมี พระครูสุจิตธรรมาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาอมร เขมจิตฺโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระดารา สปฺปญฺโญ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้ฉายาว่า ชิตมาโร ซึ่งแปลว่า ผู้ชนะมาร(กิเลส)

การศึกษา

  • พ.ศ. 2522 สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
  • พ.ศ. 2524 สอบได้ นักธรรมชั้นโท
  • พ.ศ. 2525 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

  • พ.ศ. 2554 เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก
  • เจ้าคณะตำบลหนองช้าใหญ่

สมณศักดิ์

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูโพธิวนานุรักษ์
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว

อาลัย \"หลวงพ่อพระครูโพธิวนานุรักษ์\" เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ มรณภาพแล้ว