svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"กรมการข้าว" ชวนเที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66" จัดใหญ่ 3 จังหวัด

"กรมการข้าว" ชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้ที่สนใจ เที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66" ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ 3 จังหวัด งานนี้ขนทัพงานวิชาการทั่วไทย มาให้ความรู้แก้ผู้ที่สนใจ

29 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมจักรพันธุ์ กรมการข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ประจำปี 2566 โดยระบุว่า ปีนี้กรมการข้าว มีการจัดงานรณรงค์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต ด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 66 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน   

และในส่วนของภูมิภาคอีก 2 แห่ง ซึ่งจัดใหญ่ไม่แพ้กัน คือ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 66 และที่จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าววันที่ 22 – 23 มิ.ย. 66
\"กรมการข้าว\" ชวนเที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66\" จัดใหญ่ 3 จังหวัด

นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา และสถาบันชาวนา , นิทรรศการวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน , การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนา ในหัวข้อเวทีเสวนา เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และยังมีการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสินค้าประเภทข้าวสาร และสินค้าแปรรูป , การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านข้าวและชาวนา และการแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค กิจกรรมสาธิตและแข่งขันส่งเสริมงานวิชาการในข้าวไทย ตลอดจนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อข้าวและชาวนาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , การประกวดงานศิลปะเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้หัวข้อ กสิกรรมนำไทยยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อีกทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจ ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร 

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 66 กรมการข้าวจะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยจะมีการถ่ายทอดสดให้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel 
\"กรมการข้าว\" ชวนเที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66\" จัดใหญ่ 3 จังหวัด
 

นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในส่วนของการจัดงานที่จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ในวันที่ 16 – 17 มิ.ย. 66 นี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา , ขบวนแห่และบูชาพระแม่โพสพ , การเสวนาหัวข้อ ทางรอดชาวนาไทย ลดต้นทุนการผลิต ภายใต้วิกฤตปุ๋ยแพง ค่าแรงสูง และหัวข้อ คาร์บอนเครดิตไทย ก้าวไกล ได้ราคา

ตลอดจนการสาธิตต่าง ๆ เช่น การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร , การจัดแปลงสาธิตการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ , กิจกรรมประกวดธิดาชาวนา, กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวลีลาและหุงข้าวหม้อดิน , กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามองค์ความรู้ด้านข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย
\"กรมการข้าว\" ชวนเที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66\" จัดใหญ่ 3 จังหวัด  

นางเนตรนภา หัตถ์ฐาปนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา , ขบวนแห่อัญเชิญพระแม่โพสพ

การแสดงเปิดงานชุด ยอน้อมวันทา บูชาพระแม่โพสพ , การสาธิตจัดแสดงนวัตกรรมข้าวในรูปแบบต่าง ๆ , นิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว , กิจกรรมการประกวด หนุ่มข้าวเหนียว สาวข้าวหอม ปี 2566 , กิจกรรมการแข่งขันกินข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวจากกลุ่มชาวนาทุกภาค มากกว่า 50 บูธ
\"กรมการข้าว\" ชวนเที่ยวงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 66\" จัดใหญ่ 3 จังหวัด

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่สำคัญ การจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะเปิดโอกาสให้ชาวนา ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยกรมการข้าวจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนขนขบวนนิทรรศการ และการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว

โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา และที่สำคัญ จะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายให้ได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว