svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน "วันข้าวและชาวนาฯ 66" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

25 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566" ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำผลงานวิชาการจากทั่วประเทศ มาเสิร์ฟพี่น้องชาวนา พร้อมเปิดลงทะเบียนชาวนาขายคาร์บอนเครดิต

25 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าว จะมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย. 66 ที่กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” ซึ่งภายในงาน จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาและสถาบันชาวนา , นิทรรศการวิชาการต่าง ๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนา ในหัวข้อเวทีเสวนา เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , การจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสินค้าประเภทข้าวสารและสินค้าแปรรูป , การแสดงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านข้าวและชาวนา และการแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาค กิจกรรมสาธิตและแข่งขันส่งเสริมงานวิชาการในข้าวไทย 
กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 

ตลอดจนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อข้าวและชาวนาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , การประกวดงานศิลปะเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้หัวข้อ กสิกรรมนำไทยยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อีกทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร 
กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 66 กรมการข้าวจะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก Rice News Channel 

กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ขณะที่การจัดงานในส่วนภูมิภาค กรมการข้าวยังจัดงานอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นงานใหญ่ไม่แพ้กัน คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดงานที่จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในวันที่ 16 -17 มิ.ย. 66 ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา , ขบวนแห่และบูชาพระแม่โพสพ ,

การสาธิตต่าง ๆ เช่น การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร , การจัดแปลงสาธิตการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ , กิจกรรมประกวดธิดาชาวนา, กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวลีลาและหุงข้าวหม้อดิน , กิจกรรมแข่งขันตอนคำถามองค์ความรู้ด้านข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย
กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

ส่วนการจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา วันที่ 22 – 23 มิ.ย. 66 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา , ขบวนแห่อัญเชิญพระแม่โพสพ , การแสดงเปิดงานชุด ยอน้อมวันทา บูชาพระแม่โพสพ ,

การสาธิตจัดแสดงนวัตกรรมข้าวในรูปแบบต่าง ๆ , นิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว , กิจกรรมการประกวดหนุ่มข้าวเหนียว สาวข้าวหอม ปี 2566 , กิจกรรมการแข่งขันกินข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวจากกลุ่มชาวนาทุกภาค มากกว่า 50 บูธ
กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ที่สำคัญการจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะเปิดโอกาสให้ชาวนา ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยกรมการข้าวจะเปิดให้ลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนขนขบวนนิทรรศการ และการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา โดยจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่านเฟซบุ๊ก  Rice news Channel อีกด้วย
กรมการข้าว เตรียมจัดใหญ่งาน \"วันข้าวและชาวนาฯ 66\" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

logoline