svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

22 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เปิดผลสำรวจ “นิด้าโพล” เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” โดยลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองประชาชน ต้องมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0 %

1 ความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน

อันดับ 1 ค่อนข้างหวาดกลัว 35.65 %

อันดับ 2 หวาดกลัวมาก 33.51 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยหวาดกลัว 17.63 %

อันดับ 4 หวาดกลัวน้อย 13.21 %

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 ประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน

อันดับ 1 คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ 40.46 %

อันดับ 2 คดียาเสพติด เช่น ซื้อขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา 24.66 %

อันดับ 3 คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 15.27 %

อันดับ 4 คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ 9.00 %

อันดับ 5 คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร 5.42 %

อันดับ 6 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 5.19 %

3 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อันดับ 1 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 39.01 %

อันดับ 2 เชื่อมั่นน้อย 26.72 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อมั่น 25.34 %

อันดับ 4 เชื่อมั่นมาก 8.93 %

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

4 การใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชน ในรอบ 1 ปี

อันดับ 1 ไม่เคยใช้บริการ 80.23 %

อันดับ 2 เคยใช้บริการ (จำนวน = 259 หน่วยตัวอย่าง) 19.77 %

ระดับความพึงพอใจ

- ค่อนข้างพอใจ 34.75 %

- พอใจมาก 22.78 %

- ไม่ค่อยพอใจ 22.01 %

- พอใจน้อย 20.46 %

5 สายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ

อันดับ 1 ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย 29.08 %

อันดับ 2 ด้านการจัดการจราจร 27.02 %

อันดับ 3 ด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 22.06 %

อันดับ 4 ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย 12.83 %

อันดับ 5 ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี 9.01 %

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

6 ลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองประชาชน

อันดับ 1 มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 37.18 %

อันดับ 2 ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 25.73 %

อันดับ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการประชาชน 17.86 %

อันดับ 4 บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 11.53 %

อันดับ 5 สามารถควบคุมอารมณ์และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี 3.74 %

อันดับ 6 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 2.05 %

อันดับ 7 มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี 1.91 %

ที่มา นิด้าโพล : “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน”

logoline