svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล

08 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สัปดาห์นี้ "พลเดช ปิ่นประทีป" ชวนทุกท่านลงใต้ ติดตามความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งในนาม"พลเมืองรักษ์สตูล" ผลักดันโครงการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มเทศบาล 5 ตำบลที่เชื่อมโยงกัน

ตอนนี้สภาเปิดประชุมแล้วนะครับ  และเหลืออีกไม่กี่วันก็จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ถือเป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตย

ก่อนอื่นผมมีเรื่องชวนทุกท่านได้ติดตาม เป็นช่วงที่มีการปิดสมัยประชุมรัฐสภา ผมได้รับเชิญจากองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งในนาม"พลเมืองรักษ์สตูล" มี "คุณอดุลย์ ชนะบัณฑิต"เป็นผู้ประสานงาน ไปรับฟังเรื่องราวและข้อเสนอของท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการท่องเที่ยวชุมชนของกลุ่มเทศบาล 5 ตำบลที่เชื่อมโยงกัน

ขอบคุณภาพ จากเพจ พลเมืองรักษ์สตูล

ตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นโมเดลเครือข่ายการท่องเที่ยวในแบบฉบับของจังหวัดสตูล โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองสตูลที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันหลากหลาย แต่ผู้คนภายนอกมักมองผ่าน หรือไปไม่ถึง  
สตูล เป็นจังหวัดตอนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน

คำว่าสตูลในภาษามลายู แปลว่า "กระท้อน" เป็นผลไม้ประจำถิ่น มีพระสมุทรเทวาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ส่วนคำขวัญ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์” ชวนให้จินตนาการถึง“เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” ที่โดดเด่นชัดเจน

"สตูล"เป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและมีเชื้อสายมลายู จากการสำรวจ พ.ศ. 2560 พบประชากรนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.7 ศาสนาพุทธร้อยละ 23.0 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.2

\"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล\" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล

แม้ว่าในอดีตก่อนถูกอังกฤษปักปันเขตแดน "สตูล"จะเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสุลต่านแห่งไทรบุรี แต่ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงเหตุผลด้านภูมิศาสตร์ คนสตูลจึงนิยมติดต่อกับสงขลามากกว่าไทรบุรี ทำให้ได้รับอิทธิพลทางประเพณีและวิถีชีวิตจากสงขลา 

ที่นี่ไม่มีประวัติศาสตร์การเผชิญหน้ากับศูนย์กลางการปกครอง ไม่มีความตึงเครียดระหว่างศาสนิก วิถีชีวิตและสภาพสังคมจึงแตกต่างจากปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอยู่มาก

\"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล\" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล

"สตูล"เป็นจังหวัดขนาดเล็กทางใต้สุดของประเทศ ฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร ติดแนวชายแดนมาเลซีย 56 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลยาว 145 กิโลเมตร พื้นที่เกาะ 88 แห่ง เป็นจังหวัดที่ไม่มีแม่น้ำหลักไหลผ่าน คงมีแต่ลำน้ำสั้น ๆ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด 

รายได้ประชากรโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการค้า อาชีพหลัก คือ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำนา สวนไม้ผล และประมง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ในปี 2558 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 112,051 บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 7 ของภาคใต้ และที่  28 ของประเทศ 

\"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล\" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล "จังหวัดสตูล" มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูงอย่างน่าทึ่ง ธรรมชาติแวดล้อมด้วยภูเขาและทะเล อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ทั้งป่าธรรมชาติและป่าชายเลน รายล้อมด้วยหมู่เกาะที่สวยงามและเป็นจังหวัดที่สงบ ปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้ามาของผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งลงทุนใหม่ ๆ

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ อาทิ เกาะตะรุเตา ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะอาดัง และอุทยานธรณีโลกแล้ว  สตูลยังมีหมู่บ้านท่องที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อย่างน้อย 31 แห่งที่กระจายตัวอยู่ใน 7 อำเภอ 36 ตำบล 257 หมู่บ้าน จึงเป็นที่มาของการรวมตัวของผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จับมือกันพัฒนารูปแบบเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ ได้แก่

1.บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป  เป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆ มีที่ท่องเที่ยวได้แก่ ทะเลแหวกสันหลังมังกรยาวกว่า 4 กิโลเมตร เกาะหินเหล็ก-ผานางคอย กิจกรรมสปาหาดทรายดำเกาะมดแดง ชมปูก้ามดาบนับหมื่นตัวทุกวัน

\"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล\" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล

2.บ้านเนินสูง ต.ควนขัน  มีจุดชมวิวควนขี้หมา มองเห็นทิวทัศน์เกาะลังกาวี เกาะสาหร่าย เกาะตะลุเตา และเกาะตันหยงโป ชมลูกปลาโลมาแหวกว่ายในคลองแร-กอด

3.บ้านเกาะเนียง ต.ควนโพธิ์  มีศูนย์เรียนรู้แกะรูปหนังตะลุงด้วยกระดาษแข็งที่งดงาม ข้าวเกรียบพื้นเมือง ปลาแดดเดียว กล้วยฉาบกรอบแก้วรสชาติโดนใจ

4.บ้านตำมะลังใต้ ต.ตำมะลัง  ล่องเรือชมนกอินทรีย์ ชมป่าโกงกาง ธรรมชาติสวยงามสดชื่น บ้านโบราณ มัสยิดเก่าแก่ อาหาร-ขนมพื้นบ้านไทยมุสลิม

5.บ้านตันหยงกาโบย ต.ปูยู  เที่ยวผจญภัยถ้ำลอด ชมป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ถ้ำมรกต เกาะปารัสมานา เกาะยาว น้ำตกเขานางนอน 

6.บ้านเกตรี ต.เกตรี  เที่ยวสะพานชมทุ่ง ชมข้าวพันธุ์ขาวสตูล ชมวิวภูเขา-ท้องฟ้า 360 องศา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทำขนมบุหงาปูดะ กาแฟคั่วไข่ครบทุกรส

7.บ้านเจ๊ะบิลัง ต.เจ๊ะบิลัง  ชิมขนมผูกรัก ขนมพื้นเมืองมาเลเซีย ชมธนาคารน้ำใต้ดิน  สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง เกาะหอขาว เกาะฮันตู

8.บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย  เที่ยวทะเลแหวกสันหลังมังกรแดง เกิดจากหินทรายสีแดงยุคแคมเบรียน 500 ล้านปีที่ผุพังลง ถูกกระแสคลื่นพัดพาไปมาเป็นล้านๆปี ทำให้กรวดมีขนาดเล็ก กลมมน  นอกจากนั้นยังมีเกาะหอขาว เกาะสาหร่ายใหญ่ และเกาะปอ-ออ มีรีสอร์ทชุมชนไว้ให้บริการ

\"ท่องเที่ยวชุมชน โมเดลรักษ์สตูล\" ความร่วมไม้ร่วมมือของพลเมืองรักษ์สตูล

logoline