svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2

23 พฤศจิกายน 2565
3.9 k

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๒ ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ  เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2

23 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า..

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระรชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมา ได้ถวายการรักษาภาวะพระหทัยต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ในช่วงเข้าของวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565  

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2