svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

คปภ.แจงครอบครัว 8 ชีวิต กระบะตัดหน้ารถไฟ รับชดเชย 1.52 ล้านต่อราย

05 สิงหาคม 2566

คปภ.แจง ครอบครัวผู้เสียชีวิต 8 ศพ เหตุกระบะบรรทุกคนงานลากปลาตัดหน้าขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า จะได้รับเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทต่อราย ขณะสิทธิการรักษาพยาบาลตามวงเงิน สำหรับผู้บาดเจ็บ 4 ราย ไม่เกิน 1.8 แสนบาทต่อราย.

8 สิงหาคม 2566 จากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่สุดสลด คนงานจับปลาเสียชีวิต 8 ศพ ขณะกำลังเดินทางด้วยรถยนต์กระบะ ที่มีนายวิชัย อยู่เล็ก อายุ 55 ปี เป็นคนขับ ถูกรถไฟขบวนสินค้า 833 ต้นทางไอซีดีลาดกระบัง ปลายทางแฉลมฉบัง ชนบริเวณทางตัดผ่านรถไฟคลองอุดม ใกล้เคียงสถานีรถไฟคลองอุดมชลจร หมู่ 6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อเวลา 02.20 น. วันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามข่าวที่เสนอไปก่อนหน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คปภ.แจงครอบครัว 8 ชีวิต กระบะตัดหน้ารถไฟ รับชดเชย 1.52 ล้านต่อราย

ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์กระบะ  ที่ขับตัดหน้าขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าที่ 833 หมายเลขหัวรถจักรที่ 5240 แบบอุลตร้าแมน เมื่อเวลา 02.20 น. ของวันที่ 4 ส.ค.66 ที่บริเวณจุดตัดทางข้ามใกล้กับสถานีหยุดรถคลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมทั้งติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
คปภ.แจงครอบครัว 8 ชีวิต กระบะตัดหน้ารถไฟ รับชดเชย 1.52 ล้านต่อราย

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า รถยนต์กระบะคันดังกล่าวได้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ)ไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีวงเงินคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทต่อคน กรณีบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน กรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000 -500,000 บาทต่อคน กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทต่อคน และกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน 20 วัน

นอกจากนี้รถยนต์คันดังกล่าว ได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 ไว้กับ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จำนวน 1,000,000 บาทต่อคน วงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อครั้ง ความรับผิดต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง
คปภ.แจงครอบครัว 8 ชีวิต กระบะตัดหน้ารถไฟ รับชดเชย 1.52 ล้านต่อราย
ความคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัย 170,000 บาทต่อครั้งและให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพของผู้ขับขี่จำนวน 1 แสนบาท ผู้โดยสาร 1 แสนบาทต่อคน (2 คน) และค่ารักษาพยาบาลจำนวน 1 แสนบาทต่อคน

ในการติดตามค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ หากรถยนต์กระบะเป็นฝ่ายผิด ทายาทโดยธรรมของผู้โดยสารที่เสียชีวิตทั้ง 8 ราย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 1,525,000 บาท จากการทำประกันภัย พ.ร.บ. รายละ 500,000 บาท จากการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) รายละ 1,000,000 บาท และจากค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ จำนวน 200,000 บาท โดยเฉลี่ยจ่ายทั้ง 8 ราย รายละ 25,000 บาท
คปภ.แจงครอบครัว 8 ชีวิต กระบะตัดหน้ารถไฟ รับชดเชย 1.52 ล้านต่อราย