svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยันไม่พบทุจริต ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา

เจอง่าย ๆ ก็ดีสิ! ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยันไม่พบการทุจริต จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ตามโครงการ "ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566" หลังมีดราม่าเกิดขึ้นทั่วประเทศ

30 พฤษภาคม 2566 ที่ จ.กาฬสินธุ์ จากกรณี อธิบดีกรมการข้าว สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท ดำเนินการทั่วประเทศ อาจส่อทุจริต หลังมีผู้ร้องเรียนว่า เบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิที่เกษตรกรได้รับ และเกษตรกรที่มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์ กลับไม่ได้รับจริง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยันไม่พบทุจริต ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา
 

ล่าสุด นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า หลังมีการร้องเรียนดังกล่าว ได้เร่งติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินโครงการ ขณะที่เกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นจำนวนมาก แต่ไม่เพียงพอนั้น สำหรับโครงการดังกล่าว ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดสรร ให้กับเกษตรกรกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  

ประกอบด้วยข้าวจ้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 800 ตัน จำหน่ายราคา ก.ก.ละ 5 บาท และข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 จำนวน 200 ตัน จำหน่ายราคา ก.ก.ละ 4 บาท รวมข้าวทั้ง 2 ชนิดจำนวน 1,000 ตัน ทั้งนี้ ใช้เกณฑ์ในการจัดให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 30 ไร่ เฉลี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 15 ก.ก. 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยันไม่พบทุจริต ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา

นายฉันทลักษณ์ กล่าวอีกว่า กรณีกรมการข้าวได้รับเรื่องร้องเรียนว่า โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิที่เกษตรกรได้รับ มีเกษตรกรบางคนสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ได้เกินกว่าสิทธิ์ ขณะที่เกษตรกรบางคนอ้างว่า มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์แต่ไม่ได้รับจริง เป็นกระแสข่าวจากทั่วประเทศ ไม่ได้เจาะจงจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด

ในขณะที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาร่วมตรวจสอบ ตามคำสั่งของอธิบดีกรมการข้าว ที่กำหนดให้มีการสรุปผลการตรวจสอบภายใน 15 วัน หากพบผู้กระทำผิด จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เอาผิดทั้งวินัยและอาญาทันที 

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกาฬสินธุ์ ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเช่นกัน และรายงานผลการตรวจสอบ ต่ออธิบดีกรมการข้าว ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยจากการตรวจสอบ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่พบมูลการทุจริต โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่อย่างใด 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ยันไม่พบทุจริต ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา