svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"กรมการข้าว" สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ "ส่อทุจริต" ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง

23 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อธิบดีกรมการข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ ส่อทุจริต โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง

23 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการร้องเรียนมายังตน ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ของโครงการทั้ง 2 ที่ส่อมีการทุจริต

โดย โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL พบว่า มีการนำชื่ออธิบดีกรมการข้าว ไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ว่า มีการให้ซื้อเครื่องจักร ตามที่อธิบดีกรมการข้าวกำหนด ซึ่งยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง เพราะข้อเท็จจริงนั้น ตนสั่งการไปยังศูนย์ข้าวชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการว่า ควรเลือกซื้อเครื่องมือทางการเกษตร ในการทำนา โดยให้คำนึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความประสงค์ที่แท้จริง ของศูนย์ข้าวชุมชน 
\"กรมการข้าว\" สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ \"ส่อทุจริต\" ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง
 

รวมถึงเครื่องมือที่จะจัดซื้อ ควรต้องมีศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และที่สำคัญควรมีการรับประกันอย่างน้อย 1 – 2 ปี ดังนั้นจึงขอฝากไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ว่า อย่าหลงเชื่อ หากมีผู้ใดนำชื่ออธิบดีกรมการข้าว ไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ในการหลอกลวงให้มาซื้อเครื่องจักรของตน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งโครงการ ที่ได้ถูกร้องเรียนคือ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มีการร้องเรียนว่า มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิ กว่าที่เกษตรกรจะได้รับ อีกทั้งมีเกษตรกรที่มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์ แต่กลับไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และให้รายงานผลมายังอธิบดีกรมการข้าวภายใน 15 วัน หากพบว่า มีการทุจริตจริง จะดำเนินการตามกฏหมาย ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาต่อไป
\"กรมการข้าว\" สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ \"ส่อทุจริต\" ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง  

“ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กรมการข้าวมีความต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ให้มากที่สุด ซึ่งกรมการข้าวเคยตรวจพบ และดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกรณีทุจริต การยักยอกเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนมาแล้ว ซึ่งผมจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใด ๆ ขึ้นอีก 
\"กรมการข้าว\" สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ \"ส่อทุจริต\" ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง

อธิบดีกรมการข้าว ย้ำว่า โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ตนจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี ในการเพาะปลูก สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยหากพบว่าในโครงการใด มีการทุจริตเกิดขึ้น กรมการข้าวจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ย้ำ ผมฟันไม่เลี้ยง
\"กรมการข้าว\" สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ \"ส่อทุจริต\" ลั่นพร้อมลงดาบหากผิดจริง
 

logoline