svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เพื่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกรชาวตรังปลูกผักออแกนิกรายได้งาม

10 พฤศจิกายน 2565

เกษตรกรชาวตรัง ปลูกผักออแกนิกหลากหลายชนิดมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์ ขายสร้างรายได้งาม เฉลี่ยหลักหมื่นต่อเดือน เผยอยากให้ผู้บริโภคทานผักปลอดสาร

ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางการะเกด สรพิพัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ ที่ใช้เนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ทำการเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ภายในพื้นที่นั้นไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใด แต่จะใช้สารสกัดจากธรรมชาติ หรือให้ศัตรูพืชกำจัดกันเอง ซึ่งนับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ที่ประชาชนไปหาซื้อพืชผักได้อย่างมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีเจือปนอย่างแน่นอน เนื่องจากทำไว้รับประทานเอง และต้องการให้ประชาชนผู้บริโภคกินพืชผักปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายกับประชาชนและเกษตรกรที่ปลูกผักอีกด้วย

เพื่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกรชาวตรังปลูกผักออแกนิกรายได้งาม

นางการะเกด สรพิพัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ กล่าวว่า ได้มีการปลูกพืชผักทั่วไป รวมถึงผักสลัด โดยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ทำจากมูลวัว และเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้เศษพืชผักผลไม้ น้ำหมักปลา เป็นต้น การเลี้ยงหนอนแดง เพื่อนำมาเป็นปุ๋ย เป็นอาหารปลาและอาหารเป็ดไข่ จนได้รับรองมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์

เพื่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกรชาวตรังปลูกผักออแกนิกรายได้งาม

โดยนำพืชผักที่ได้นั้นไปจำหน่ายที่ร้านทางเลือก ซึ่งเป็นร้านอาหารสุขภาพ มีประชาชนให้ความสนใจมาซื้อจำนวนมาก รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า ก็ติดต่อขอซื้อผักไปจำหน่าย เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพ ไม่มีสารพิษ โดยปัจจุบันนี้ประชาชนตื่นตัวในการรับประทานอาหาร และพืชผักที่สะอาด ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพกันอย่างมาก ทำให้มีรายได้เดือนละประมาณ 2 หมื่นบาท และการที่ผู้นำชาติเอเปค และผู้ติดตาม จะเดินทางมาร่วมประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น การนำพืชผักออแกนิกไปปรุงอาหารให้รับประทานนั้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นใส่ใจในเรื่องสุขภาพอย่างมาก และรู้สึกดีใจที่ผักออแกนิกได้รับการคัดเลือกไปทำอาหาร ยิ่งทำให้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็นครัวโลก เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เพื่อสุขภาพผู้บริโภค เกษตรกรชาวตรังปลูกผักออแกนิกรายได้งาม