svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ปภ. เผย "พายุโนรู" ถล่มกว่า 3 พันครัวเรือน พร้อมประมวลภาพพื้นที่เสียหาย

30 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย ประชาชน 3,121 ครัวเรือน จาก 11 จังหวัดได้รับผลกระทบจาก "พายุโนรู" พร้อมประมวลภาพหลังพายุถล่ม

30 กันยายน 2565 หลังจาก "พายุโนรู" เข้าไทยตั้งแต่วันที่ 28 -30 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก "พายุโนรู" ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด รวม 35 อำเภอ 72 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,121 ครัวเรือน ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม และน้ำล้นตลิ่งยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด รวม17 อำเภอ 132 ตำบล 685 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 1 รายผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

 

สำหรับพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร สระบุรี ชัยนาท และสระแก้ว รวม 35 อำเภอ 72 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,121 ครัวเรือน เนื่องจากสาเหตุลมพัดต้นไม้ลมทับรถยนต์ ดังนี้ 

 

1. เพชรบูรณ์ เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

2. อำนาจเจริญ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอลืออำนาจ รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3. ศรีสะเกษ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภออุทุมพรพิสัย รวม 16 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,301 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

พลเอกประวิตร-และพลเอกประยุทธ์ สั่งการให้กองทัพเข้าช่วยเหลือประชาชน

ปภ. เผย "พายุโนรู" ถล่มกว่า 3 พันครัวเรือน พร้อมประมวลภาพพื้นที่เสียหาย

4. ยโสธร เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเมืองยโสธร และอำเภอคำเขื่อนแก้ว รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง

5. อุบลราชธานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอพิบูลย์มังสาหาร รวม 12 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,026 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

6. มุกดาหาร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอคำชะอี และอำเภอดอนตาล รวม 8 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ครัวเรือน อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

7. ขอนแก่น เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 5 ตำบล 5 หมูบ้าน ระดับน้ำลดลง

8. ชัยภูมิ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเนินสง่า อำเภอจัตุรัส อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอบ้านเขว้า รวม 9 ตำบล 20 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว

9. สระบุรี เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง รวม 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

10. ชัยนาท เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ อำเภอหันคา และอำเภอสรรพยา รวม 9 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 750 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

11. สระแก้ว เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองหาด และอำเภอวังน้ำเย็น รวม 5 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

 

พลเอกประวิตร-และพลเอกประยุทธ์ สั่งการให้กองทัพเข้าช่วยเหลือประชาชน

ประมวลภาพความเสียหายจากพิษ "พายุโนรู"

 

เพชรบูรณ์

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

สุรินทร์

สุรินทร์

สุรินทร์

โคราช

โคราช

โคราช

 

logoline