svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

พาณิชย์จับมือเกษตรผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันผลผลิตผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันผลผลิตผลไม้ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม เตรียมส่งภาพยนตร์สั้นโปรโมทผลไม้ไทยเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หวังกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคจากต่างประเทศ ให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น และสร้างกระแสไวรัลให้เกิดความอยากทดลองชิมผลไม้ไทย   

 

พาณิชย์จับมือเกษตรผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยในตลาดโลก ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ว่านโยบายดังกล่าวเป็นการแบ่งให้เห็นบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการบูรณาการเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองกระทรวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ส่งออกผลไม้ไทย

 

โดยกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ มุ่งเน้นการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ผลไม้มีคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง จะดำเนินงานด้านการตลาดองค์รวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การหาตลาดใหม่ การจับคู่เจรจาการค้า การจัดงานแสดงสินค้า การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ รวมถึงการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเรื่องกฎระเบียบและเงื่อนไขทางการค้ากับประเทศปลายทาง เพื่อให้ผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรสามารถส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าปลายทางได้ตรงตามกำหนด ด้วยคุณภาพมาตรฐานผลไม้ที่ยังคงความสดและความสมบูรณ์ เป็นที่จดจำและชื่นชอบของคนทั่วโลก

 

ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย  สร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ผลไม้ส่งออกจากไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย (Country Brand) เพื่อยกระดับการส่งออกผลไม้ไทย และสร้างการรับรู้ให้ผลไม้ไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากทุเรียน “ราชาแห่งผลไม้เมืองร้อน” ก่อนจะขยายไปยังผลไม้ยอดนิยมอีก 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด ลำไย มะพร้าว มะม่วง มะขาม และส้มโอ ด้วยการจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ที่จะทำให้ผู้ชมจากทั่วโลกได้รับชมและมีความเข้าใจผลไม้ไทยได้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย มหานครผลไม้เมืองร้อน (Thailand : The Land of Tropical Fruits)” ซึ่งภาพยนตร์สั้นดังกล่าวจะสื่อสารและตอกย้ำให้ผู้ชมได้ทราบว่า หากคิดถึงผลไม้จะต้องคิดถึงประเทศไทย


โดยสามารถรับชมภาพยนตร์สั้นดังกล่าวได้ที่

Facebook และ YouTube : Thailand : The Legend of Tropical Fruits