svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ตามคาด "นายกฯลุงตู่"เซ็นมอบหมายงาน "ธนกร" ดูแลงานประชาสัมพันธ์รัฐ

06 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ แบ่งงาน "ธนกร" รมต.สำนักนายกฯคนใหม่กำกับดูแลสื่อ ควบ กรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท.

 

6 ธันวาคม 2565  การประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.)  ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน  ได้มีมติรับทราบ คำสั่งสำนักนายกฯ ในการแบ่งงานให้กับ"นายธนกร วังบุญคงชนะ"  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

"นางสาวรัชดา ธนาดิเรก"  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 307/2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ มอบหมายและมอบอำนาจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธนกร วังบุญคงชนะ) ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 309 /2565 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธนกร วังบุญคงชนะ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

 

 

ตามคาด \"นายกฯลุงตู่\"เซ็นมอบหมายงาน \"ธนกร\" ดูแลงานประชาสัมพันธ์รัฐ

 

1 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

2.มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ก่อนหน้านี้ "นายธนกร วังบุญคงชนะ" เคยได้รับมอบหมายจากพรรคพลังประชารัฐให้เป็นโฆษกพรรค ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีความเชี่ยวชาญในการแถลงข้อเท็จจริงเรื่องต่างๆ ที่รัฐบาลถูกพาดพิงในทางลบ  พร้อมกับคอยตอบโต้ข้อมูลฝ่ายตรงข้ามที่มีการกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ 

 

กระทั่งการได้รับแต่งตั้งเป็นรมต.สำนักนายกฯ นายกฯได้มอบความไว้วางใจ ให้มากำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์ ของรัฐ อย่างกรมประชาสัมพันธ์  และอสมท. ในช่วงที่อายุรัฐบาลกำลังใกล้ครบวาระ เตรียมยุบสภา เลือกตั้งใหม่ 

logoline