svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด

25 พฤศจิกายน 2565

ปราบอาชญากรรมข้ามชาติ “พล.อ.ประวิตร” จับมือ “เตีย บันห์” กวาดล้างยาเสพติด-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้กัมพูชาตั้งฐานเพื่อหลอกคนไทยด้วยกัน

25 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.เตีย  บันห์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 15 ที่โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ

ก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้หารือนอกรอบกับ พล.อ.เตีย บันห์ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นในทุกระดับ และเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ต่อความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศ

โดยจะเพิ่มความร่วมมือกิจกรรมทางทหาร รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมข้ามชาติมากขึ้น เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญกรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงข้ามแดน รวมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยไม่นำเงื่อนไขของเขตแดนมาเป็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณกัมพูชา ที่สนับสนุนช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาที่ถูกหลอกลวง และขอความร่วมมือกัมพูชา ช่วยกวาดล้างจับกุมแก๊ง Call Center คนไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานหลอกลวงคนไทยด้วยกัน  พร้อมย้ำกลาโหมไทย พร้อมสนับสนุนที่นั่งศึกษาทางทหารระดับต่างๆ ให้กลาโหมกัมพูชา เพื่อความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นมากขึ้น 

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด “ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด “ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด จากนั้น พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.เตีย บันห์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา คณะใหญ่ โดยเน้นย้ำความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงตลอดแนวชายแดน และรับทราบความก้าวหน้าของความร่วมมือด้านต่างๆ  เช่น การผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การค้าชายแดน สาธารณสุขและการบรรเทาสาธารณภัย

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลไกการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไทย-กัมพูชา และการจัดตั้งกลไก RBC ประชุมร่วมระหว่างกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งสองประเทศ เพื่อแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ 

นอกจากนั้น ได้สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ อำเภอ จังหวัด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวและหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดน รวมทั้งร่วมปฏิบัติตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด  ซึ่งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมดังกล่าว สะท้อนถึงพัฒนาการความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาชายแดนที่มีมากขึ้นต่อเนื่อง

“ไทย-กัมพูชา” จับมือปราบ! แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด
หลังการประชุม พล.อ.ประวิตร ยอมรับว่า ได้ขอความร่วมมือกัมพูชาในการจับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์คนไทย ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานดำเนินการ