svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“บิ๊กป้อม” ถกสถานการณ์ใต้ ยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เร่งจับคาร์บอมบ์

25 พฤศจิกายน 2565

เร่งจับคาร์บอมบ์! “พล.อ.ประวิตร” ถกสถานการณ์ภาคใต้ ยืดเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน ย้ำเข้มบังคับใช้กฎหมาย เร่งขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ จ.นราธิวาส

 

25 พฤศจิกายน 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และข้อมูลตัวชี้วัดในพื้นที่ที่ผ่านมา 

“บิ๊กป้อม” ถกสถานการณ์ใต้ ยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เร่งจับคาร์บอมบ์
 

จากนั้นได้ร่วมพิจารณาถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ และเห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส / อ.ยะหริ่ง อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี /  อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่  20 ธ.ค. 65  - 19 มี.ค. 66 โดยครั้งนี้ ไม่มีการปรับลดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในป้องกัน ระงับ ยับยั้งสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

“บิ๊กป้อม” ถกสถานการณ์ใต้ ยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เร่งจับคาร์บอมบ์

“บิ๊กป้อม” ถกสถานการณ์ใต้ ยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เร่งจับคาร์บอมบ์ “บิ๊กป้อม” ถกสถานการณ์ใต้ ยืด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เร่งจับคาร์บอมบ์

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำให้ กอ.รมน. พิจารณาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ ระมัดระวังการเมิดสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้มีการทบทวนการปรับลดพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไปพร้อมกัน พร้อมทั้งขอให้เร่งสืบสวนขยายผลจับกุมผู้ก่อเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ที่ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเฉพาะต้องมีการเฝ้าระวังและเปิดเผยบุคคลเป้าหมายให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งมีมาตรการระวังป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากขึ้น และขอเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนและขอให้ไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน