svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดโผโยกย้าย"ผู้ว่าราชการจังหวัด"- ผู้บริหาร ล็อตใหญ่รับฤดูกาลเลือกตั้ง

15 พฤศจิกายน 2565
23.6 k

มท. เปิดโผแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด -ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยล็อตใหญ่ รับศึกเลือกตั้งทั่วไป รวม 37 ราย ครม.ไฟเขียวเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ใครเป็นใครติดตามรายชื่อได้ที่นี่

 

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.65   ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ประจำวันที่ 15 พ.ย.ที่มี"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  เป็นประธาน   

 

"พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา" รมว.มหาดไทย ได้เสนอบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของครม. โดยที่ประชุมครม.เห็นชอบตามข้อเสนอ โยกย้ายแต่งตั้ง"ผู้ว่าราชการจังหวัด" หลายตำแหน่ง ก่อนมีเลือกตั้งใหญ่ รวม 37 ราย 

 

 

โดยมีรายชื่อดังนี้    1.ให้"นายภาสกร  บุญญลักษณ์"  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  2.ให้"นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์"  พ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

3.ให้"นายคมสัน  เจริญอาจ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   4.ให้"นายธนิศร์  วงศ์ปิยะสถิตย์"  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นผู้ว่าตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   5. ให้"นายปรีชา เดชพันธุ์ " รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   

 

6.ให้"นายปรีชา  ทองคำ"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรรณบุรี  ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   7.ให้"นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์  "  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   8.ให้"นายพิริยะ ฉันทดิลก"  รองอธิบดีกรมการปกรอง กระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

9. ให้"นายสมภพ  สมิตะสิริ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย   10. ให้"นางสาวสิริมา  วัฒโน"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

11.ให้"นายสุภกิณห์  แวงชิน"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  12. ให้"นายอนุพงศ์  สุขสมนิตยว์"  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

13. ให้"นายอำพล พงศ์สุวรรณ" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

14. ให้"นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

15. ให้"นายนที มนตรีวัต" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชัยนาท สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

16. ให้"นายบัญชา เชาวรินทร์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

17. ให้"นายวันชัย จันทร์พร" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครพนม สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

18. ให้"นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานปลัดกระทรวง 

19. ให้"นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

20. ให้"นายรณรงค์ นครจินดา" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

21. ให้"นางพาตีเมาะ สะดียามู" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปัตตานี สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

22. ให้"นายพยนต์ อัศวพิชยนต์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพิจิตร สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

23. ให้"นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

24. ให้"นายชุติเดช มีจันทร์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดแพร่ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

25. ให้"นายวรญาณ บุญณราช" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

26. ให้"นายวิรุจ วิชัยบุญ" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

27. ให้"นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

28. ให้"นายศักระ กปิลกาญจน์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดระนอง สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

29. ให้"นายทวี เสริมภักดีกุล" ตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดเลย สำนักงาน ปลัดกระทรวง 

 

30. ให้"นายสํารวย เกษกุล" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

31. ให้"นายศุภมิตร ชิณศรี" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

32. ให้"นายสมนึก พรหมเขียว" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

33. ให้"นายสุชาติ ทีคะสุข" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

34. ให้"นายราชันย์ ชั้นหิ้ว" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย สํานักงานปลัดกระทรวง 

 

35. ให้"นายสุวิทย์ จันทร์หวร" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

36. ให้"นายชนาส ชัชวาลวงศ์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

37. ให้"นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์" ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป