svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เผยเหตุสภาล่ม "ชวน"ถกวิปสามฝ่ายขอนัดประชุมเพิ่ม เร่งงานค้างสภาให้ลดลง

06 พฤศจิกายน 2565

คณะทำงานการเมือง สภาฯ แจงเหตุ "สภาล่ม"วันศุกร์ "ชวน" จำเป็นต้องนัดเพิ่ม เพราะงานค้างเยอะ เข้าใจ ส.ส.ต้องลงพื้นที่ แต่งานสภาฯ ก็เหมือนกัน อ้างปกติไม่มีนับองค์ประชุมแบบนี้ โยนวิป 2 ฝ่ายประสานงานกัน

 

6 พ.ย. 2565 "นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ" คณะทำงานการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ตามที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ได้เกิดกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบองค์ประชุม เมื่อมีสมาชิกฯเสนอให้มีการลงมติหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ในการประชุมวาระพิจารณารายงานผลการศึกษาของกรรมาธิการ (กมธ.) เรื่องญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จ.กระบี่ ซึ่งคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสร็จแล้ว โดยยังมีรายงานของ กมธ. คณะต่าง ๆ ค้างรอการพิจารณาอยู่ในวาระอีกหลายฉบับ นั้น

 

"ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญวิปหรือผู้ประสานทั้ง 3 ฝ่าย คือ วิปฝ่ายรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา มาร่วมกันหารือกันเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเริ่มต้นการประชุมสภาฯนัดแรกของสมัยประชุมนี้"  

 

"นายชวน" ได้ชี้แจงให้ทุกฝ่ายรับทราบว่า สมัยประชุมนี้เป็นสมัยประชุมสุดท้ายของสภาฯชุดนี้แล้ว เหลือเวลาอยู่ไม่มากแต่มีเรื่องค้างวาระพิจารณาอยู่จำนวนมาก จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันบริหารเวลา และขอนัดประชุมวันศุกร์เพิ่มเติมตามความจำเป็น 

 

เผยเหตุสภาล่ม "ชวน"ถกวิปสามฝ่ายขอนัดประชุมเพิ่ม เร่งงานค้างสภาให้ลดลง

 

โดยปกติวันพุธจะเป็นการพิจารณาร่างกฎหมาย วันพฤหัสจะเป็นวาระกระทู้ทั้งกระทู้สด กระทู้ทั่วไปและญัตติต่างๆ โดยวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาที่ได้นัดประชุมเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นวาระพิจารณารายงานของกรรมาธิการคณะต่างๆ ส่วนวาระประชุมร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในการพิจารณากฏหมายปฏิรูป และวาระที่ทั้งสองสภาฯต้องประชุมร่วมกันนั้น ประธานสภาฯจะได้หารือกับประธานวุฒิสภาเพื่อกำหนดวันร่วมกันอีกครั้ง

 

ในการหารือวันนั้นทั้งวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล รวมถึงวิปวุฒิสภาต่างเห็นพ้องต้องกันตามที่ "นายชวน" เสนอ โดยรับว่าจะไปแจ้งให้สมาชิกแต่ละฝ่ายแต่ละพรรคทราบเพื่อให้ความร่วมมือ

 

ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลต่างทราบร่วมกันดีว่ามีรายงานของกรรมาธิการชุดต่างๆที่สภาฯมอบหมายให้ไปศึกษาในเรื่องต่างๆทั้งกรรมาธิการสามัญ และวิสามัญ ที่ศึกษาเสร็จแล้วบรรจุวาระรอเวลารายงานต่อสภา เพื่อให้สภาฯให้ความเห็นชอบจำนวนมาก เพื่อให้รายงานนั้นๆได้รับรองและส่งต่อไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อเสนอ ข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 

หากไม่นัดวันประชุมเพิ่มเติมในวันศุกร์ รายงานเหล่านี้ซึ่งเป็นผลงานของสมาชิก เป็นผลงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยตรงก็จะค้างวาระอยู่จำนวนมาก ผลการศึกษาของกรรมาธิการจะไม่ถูกนำไปขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทำให้เสียประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงสมัยประชุมนี้เป็นสมัยประชุมสุดท้ายของสภาฯชุดนี้แล้ว  

 

หากไม่เร่งพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ค้างอยู่จำนวนมาก ทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาใหม่และร่างพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว หรือ เรื่องรับทราบรายงานของหน่วยงานและ รายงานของกรรมาธิการคณะต่างๆ ก็อาจจะสูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์ 

 

"นายชวน เข้าใจดีว่าสมาชิกต้องใช้เวลาลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน แต่งานประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหน้าที่สำคัญของสมาชิกที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกัน ชวน จึงได้เน้นย้ำเสมอว่า เวลาเป็นของมีค่า ได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกฝ่ายให้ช่วยกันบริหารเวลา"

 

สำหรับวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานต่างๆนั้น โดยปกติสมาชิกฯ จะเข้าใจกันและให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมมีความต่อเนื่อง ไม่มีการเสนอให้ลงมติหรือไม่มีการเสนอนับองค์ประชุม แต่เมื่อมีสมาชิกฯ เสนอขึ้นมา ก็เป็นสิทธิท่านนั้นตามข้อบังคับ ซึ่งวิปทั้งสองฝ่ายจะต้องประสานงานกับสมาขิกของแต่ละฝ่ายเพื่อขอความร่วมมือร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้หารือร่วมกันมีข้อตกลงร่วมกันแล้ว เพราะรายงานของกรรมาธิการเป็นของสมาชิกทุกฝ่าย ไม่ใช่รายงานของฝ่ายค้านหรือรัฐบาล งานของสภาฯ จึงจะก้าวหน้าต่อไปได้ 

 

หากทุกฝ่ายบริหารเวลาและร่วมมือกัน หากวาระที่ค้างอยู่จำนวนมากมีจำนวนลดลง จนประเมินว่าจะพิจารณาได้ทันในช่วงเวลาอายุของสภาฯที่เหลืออยู่แล้ว ประธานสภาฯก็อาจไม่ต้องนัดประชุมเพิ่มเติมในวันศุกร์ได้ ที่ประธานฯนัดเพิ่มเติมเพราะมีความจำเป็น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสภาของประชาชน 

 

การเกิดเหตุสภาฯไม่ครบองค์ประชุมในวันศุกร์ผ่านมาถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้น วิปทั้งสองฝ่ายจึงควรประสานงานกันให้ดี จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกฯ และสื่อสารถึงประชาชน โดยขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้สมบูรณ์ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนร่วมกัน เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจ พึงพอใจและภาคภูมิใจที่จะเห็นผู้แทนฯของตนทำหน้าที่ในสภาฯด้วยความรับผิดชอบโดยเฉพาะในสมัยประชุมสุดท้ายของสภาฯชุดนี้