svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ปชป. วอน การเคหะฯ ทบทวนสร้างคอนโดฯริมทะเลสาบคลองจั่น หลังชุมชนค้าน 100%

28 ตุลาคม 2565
339

ปชป. วอน การเคหะฯ ทบทวนสร้างคอนโดฯมิกซ์ยูสริมทะเลสาบคลองจั่น หลังคนในชุมชนคัดค้าน 100 % จากการทำประชาพิจารณ์

28 ตุลาคม 2565 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และเลขาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. เปิดเผยว่า พรรคได้รับการร้องเรียนจากชาวชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในโครงการมิกซ์ยูสริมทะเลสาบคลองจั่น เนื่องจากคนในชุมชนเห็นว่า ทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นทำเลที่ดี ควรนำไปใช้สอยประโยชน์อื่นที่ดีกว่า รวมทั้งทำเลดังกล่าวหากก่อสร้างโครงการจะต้องถมทะเลสาบคลองจั่น ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ในขณะที่สถานะโครงการในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ตามขั้นตอน ทำให้ชาวชุมชนเกิดความกังวล หากมีการเดินหน้าก่อสร้างโครงการดังกล่าว และเห็นได้ชัดเจนว่าการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 จาก 4 ครั้ง ชาวชุมชนลงมติไม่เห็นด้วยถึง 100%

 

ประชาธิปัตย์ วอนการเคหะฯ ทบทวนก่อสร้างคอนโดฯ ริมทะเลสาบคลองจั่น ชี้ ประชาชน ค้าน 100 %

ประชาธิปัตย์ วอนการเคหะฯ ทบทวนก่อสร้างคอนโดฯ ริมทะเลสาบคลองจั่น ชี้ ประชาชน ค้าน 100 %

 

 

จึงอยากให้การเคหะแห่งชาติได้พิจารณา และทบทวนโครงการฯ ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อพี่น้องชาวบางกะปิ

 

“อยากให้การเคหะฯ ทบทวนมติด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้ยืนยันว่าเราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนในทุกมิติ และอยากให้ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้โครงการทุกโครงการของภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และที่สำคัญต้องไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม” นางดรุณวรรณ กล่าว