svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สิ้น ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

23 กันยายน 2565
4.9 k

วงการเมืองอาลัย สิ้นปูชนียบุคคล ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง สิริอายุ 98 ปี

หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายมารุต มีอาการไม่ค่อยดี จึงถูกนำตัวส่งมายังโรงพยาบาล สำหรับรายละเอียดการประกอบพิธีต่าง ๆ ทางครอบครัวของนายมารุตจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า

ศาสตราจารย์พิเศษมารุต บุนนาค  ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ล่าสุด นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายมารุต อดีตประธานรัฐสภา และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

สิ้น ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

ด้านพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กว่า พรรคประชาธิปัตย์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค” อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

สิ้น ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี

ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2467 สิริอายุ 98 ปี

อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ปัจจุบันวางมือทางการเมือง แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2524[5] – พ.ศ. 2526
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[6] พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2532[7] – พ.ศ. 2533
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2531
- ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2538 และทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว ในการคัดเลือกประธานสภา หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 จากฐานะเป็น ส.ส.ที่อาวุโสที่สุดของสภา

จากนั้น นายมารุต ได้ประกาศวางมือจากการเมืองเมื่อกลางปี พ.ศ. 2549 โดยรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์ และมีสำนักงานทนายความของตนเอง ชื่อ สำนักงานทนายความมารุต – รุจิระ

สิ้น ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค อดีตประธานรัฐสภา สิริอายุ 98 ปี