svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ศาลรธน." นัดชี้ชะตา ปม "8 ปีนายกฯ" ของพล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 ก.ย.นี้

14 กันยายน 2565
2.6 k

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคดี ตามคำร้องสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัย ปม "นายกฯ 8 ปี "   โดยเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอสิ้นสงสัยแล้ว กำหนดนัดวันวินิจฉัย ชี้ชะตานายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ 30 ก.ย.นี้

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65  "ศาลรัฐธรรมนูญ"ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคดี ตามคำร้องสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้าน ขอให้วินิจฉัย ปม "นายกฯ 8 ปี"  ซึ่งก่อนหน้านี้ "ศาลรัฐธรรมนูญ"ได้ขอให้ สำนักเลขาธิการสภาฯส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 501 / 61 มายังศาลรธน.ภายในวันที่ 13 ก.ย.65  โดยสำนักเลขาธิการสภาฯ ได้ทำสำเนาส่งมายังศาลรธน.ตั้งแต่ วันที่ 9 ก.ย.65 

 

 

 

ทั้งนี้ "ศาลรธน."ได้พิจารณาคำร้อง และคำชี้แจงต่างๆของคู่ความ จนสิ้นสงสัยแล้ว  จึงได้นัดคู่ความเพื่อฟังคำวินิจฉัยในวันที่ 30 ก.ย. นี้ 

 

"ศาลรธน." นัดชี้ชะตา ปม "8 ปีนายกฯ" ของพล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 ก.ย.นี้

 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารข่าวการประชุมเพื่อพิจารณาคดีสำคัญ โดยการพิจารณา ปม "8 ปีนายกฯ" ของ"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่สอง  

 

โดย ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ"พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา" สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170  วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 17/ 2565 )

 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร(ผู้ร้อง) ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี (ผู้ถูกร้อง) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ 

 

"ศาลรธน." นัดชี้ชะตา ปม "8 ปีนายกฯ" ของพล.อ.ประยุทธ์ วันที่ 30 ก.ย.นี้

 

ผลการพิจารณา 

 

"ศาลรัฐธรรมนูญ" อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา  ปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน  2565 เวลา 15 นาฬิกา ณ  ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์