svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"คุณหญิงหน่อย"เปิดตัวผู้สมัครส.ส.อุดร 7 เขตประกาศแก้จนใน 3 ปี

26 สิงหาคม 2565
253

"สุดารัตน์"นำทัพไทยสร้างไทยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.อุดรธานี 7 เขต พร้อมประกาศกลางเวทีตั้งเป้าพลิกชีวิตเกษตรกรให้หายจนภายใน 3 ปี  

26 สิงหาคม 2565 พรรคไทยสร้างไทย นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายประวัฒน์ อุตตะโมช พร้อมทั้ง นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม ร่วมเปิดตัวผู้สมัคร จ.อุดรธานี 7 เขตเลือกตั้ง ที่ลานคนเมือง อ.บ้างดุง จ.อุดรธานี พร้อมเปิดงาน "มหกรรมอุดร…ม่วนชื่น" ซึ่งถือเป็นการจัดงาน ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อเนื่อง เป็นการคืนความสุขพร้อมการสร้างรายได้ให้ชาวอุดร โดยอาศัยพลัง Soft power มาต่อยอดสินค้า OTOP ในแต่ละชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

 

"คุณหญิงหน่อย"เปิดตัวผู้สมัครส.ส.อุดร 7 เขตประกาศแก้จนใน 3 ปี

 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวทีท่ามกลางประชาชนมาร่วมรับฟังอย่างล้นหลามนับหมื่นคนประกาศพลิกฟื้นเศรษฐกิจอิสาน พร้อมกล่าวว่า ตนในฐานะลูกอิสาน ขอทำให้ชาวอิสานกระเป๋าตุงภายใน 3 ปี และมั่นใจในความรู้ความสามารถ ที่ทำงานให้ประชาชนมา 30 ปี 

ทั้งนี้ จะจับมือร่วมทำงานร่วมกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อทำเกษตรแบบแม่นยำ รวมทั้งการทำการแปรรูป ทำตลาดให้เกษตรกร พร้อมสร้างกลไกให้เกษตรกรกำหนดราคาสินค้าของตนเองได้ เพื่อให้สินค้าเกษตรราคาดี โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง "ผลิตอาหารส่งออกไปทั่วโลก"

 

"คุณหญิงหน่อย"เปิดตัวผู้สมัครส.ส.อุดร 7 เขตประกาศแก้จนใน 3 ปี

 

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะจ.อุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ สามารถสร้างให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการค้าชายแดน ด้วยการเชื่อมรถไฟความเร็วสูง เป็นศูนย์การแพทย์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญจ.อุดรธานี จะต้องมีมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อรองรับการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่อีสานตอนบน และเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ได้เข้ามาศึกษาในจ.อุดรธานี 

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังได้มีการจัดมหกรรม "ม่วนชื่น…อุดร" ณ อำเภอบ้านดุง พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในเขต 4 คือ นายโชคเสมอ คำมุงคุณ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง และเป็นอดีตเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และยังได้เปิดว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อุดรธานี อีก 7 เขต

 

"คุณหญิงหน่อย"เปิดตัวผู้สมัครส.ส.อุดร 7 เขตประกาศแก้จนใน 3 ปี

 

โดย นายโชคเสมอ กล่าวว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาจ.อุดรธานี เช่น การส่งเสริมการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ระหว่างภูมิภาคอินโดจีน โดยเฉพาะการมีศูนย์พักขนถ่ายสินค้าในจ.อุดรธานี พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านตลาดวิชาการภายในภูมิภาคอินโดจีนและประชาคมโลก 

 

"คุณหญิงหน่อย"เปิดตัวผู้สมัครส.ส.อุดร 7 เขตประกาศแก้จนใน 3 ปี

 

นอกจากนี้ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ จ.อุดรธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ประจำภูมิภาค โดยตั้งใจจะพัฒนาโครงข่ายด้านการคมนาคม เพื่อลดปัญหาการจราจรที่แออัด ในตัวเมือง