svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“8 ปี นายก” ส.ว.ดิเรกฤทธิ์ ชี้วาระ'บิ๊กตู่'เริ่มนับ 9 มิ.ย. 62 ตามรธน.ปี 60

“8 ปีนายก” ส.ว.ดิเรกฤทธิ์ ชี้วาระดำรงตำแหน่งของ "พล.อ.ประยุทธ์" เริ่มนับ 9 มิ.ย.62 ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่นับรวมรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้

22 สิงหาคม 2565 วาระ "8 ปี นายก" ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นปมร้อนแรงอย่างยิ่ง หลังจากมีการระบุว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะครบวาระ "8 ปี นายก" ในวันที่ 24 ส.ค.65 

 

ล่าสุด นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง แสดงความเห็นต่อกรณี การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า..

 

นายกรัฐมนตรี เป็นได้ไม่เกิน 8 ปีนับอย่างไร โดยในทางมหาชน บุคคลใดจะเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งใดมีหน้าที่และอำนาจอย่างใด และพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด ต้องเป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งตามเงื่อนไขบทบัญญัติของกฎหมาย

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปม "8 ปี นายก"

เมื่อ พลเอกประยุทธ์ ได้รับพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ให้อยู่ได้ 8 ปี "8 ปี นายก" ตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ 2560 ม.158 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.62 

 

ดังนั้นการนับเวลาการดำรงตำแหน่ง "8ปี นายก" จึงต้องเริ่มนับจากวันที่ 9 มิ.ย. 62 โดยไม่อาจนับรวมระยะเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนหน้า และไม่นับรวมระยะเวลานายกรัฐมนตรีรักษาการภายหลังวันดังกล่าวตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ 60 กำหนดด้วย

“8 ปี นายก” ส.ว.ดิเรกฤทธิ์ ชี้วาระ\'บิ๊กตู่\'เริ่มนับ 9 มิ.ย. 62 ตามรธน.ปี 60

ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา