svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

16 สิงหาคม 2565

"พีระพันธุ์"ดูงานบริษัทผลิตโดรนแบบมีคนขับ หวังช่วยลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย ให้ผู้ประกอบการไทยเติบโต ย้ำติดขัดให้มาที่"รวมไทยสร้างชาติ"

16 สิงหาคม 2565 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดินทางไปยัง บริษัท พลัซ ไซเอนซ์ จำกัด ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อดูงานสร้างโดรนแบบคนโดยสาร พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสนับสนุนช่วยเหลือ โดยมี นายนัทธี อินต๊ะเสน ผู้บริหาร บริษัท พลัซ ไซเอนซ์ ให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท

 

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

 

โดย นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมบริษัทครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนักวิจัยคนไทย ให้ได้มาตรฐานระดับสากลด้วย ซึ่งน่าให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังเริ่มธุรกิจการสร้างโดรนแบบคนโดยสาร ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์สังคมด้วย แต่พบว่ายังมีข้อติดขัดหลายอย่าง เช่น การขอใบอนุญาตในการทำการบิน ที่มีขั้นตอนมากมาย หรือการได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เรื่องแหล่งทุน รวมไปถึงกฎหมายต่างๆ จึงมารับฟังข้อมูลโดยตรง มากกว่าการรับฟังรายงานอย่างเดียว จะได้ช่วยหาทางแก้ไข

 

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

"เราต้องมาคุยกันแล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ต้องแก้ไขตรงไหน เพราะธุรกิจของผู้ประกอบการไทยทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางหลายธุรกิจ จำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับให้ถูกต้อง เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ เติบโต และแข่งขันได้ในตลาด เช่นกรณีของโดรนที่มีคนขับที่มีจุดประสงค์ได้หลายอย่าง ทั้งการขนส่ง หรือการสันทนาการ ดังนั้นจึงต้องมาดูว่าเราจะมาช่วยอะไรได้บ้าง นั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้และอยากจะทำ" นายพีระพันธุ์ กล่าว

 

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

 

ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งใจพัฒนาบ้านเมือง และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การช่วยให้การดำรงชีวิตของประชาชนดีขึ้น ดังนั้น ใครที่เป็นนักประดิษฐ์ หรือ Inventor ถ้าขาดการสนับสนุนส่งเสริม หรือติดขัดเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย เรื่องแหล่งทุน หรืออื่นๆ ขอให้มาติดต่อที่พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อจะได้หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รวมถึงเสนอกฎหมายต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐเข้ามาช่วย เป็นหลักในการทำงานของพรรคที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือประชาชน ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน
 

ด้าน นายนัทธี กล่าวว่า บริษัท พลัซ ไซเอนซ์ จํากัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันที่มุ่งหันมาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยได้เริ่มธุรกิจการสร้างโดรนแบบมีคนขับ ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด

 

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย

 

ขณะเดียวกัน เห็นว่าหลายหน่วยงานของรัฐจะสามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางได้ และการเดินทางมาเยี่ยมชมดูงานของนายพีระพันธุ์ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะหากผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือ เชื่อว่าจะทำให้ประกอบธุรกิจได้ราบรื่นขึ้น และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกัน

 

"พีระพันธุ์"ยัน"พรรครวมไทยสร้างชาติ"พร้อมสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย