svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมเจตน์"กระตุกส.ว.ร่วมประชุม 15 ส.ค.อย่าสังฆกรรมทำองค์ประชุมล่ม

13 สิงหาคม 2565
232

"สมเจตน์ บุญถนอม"กระตุกส.ว.ร่วมกันรักษาองค์กรวุฒิสภา ควรเข้าประชุมถกกฎหมายลูก 15 ส.ค. เพื่อเป็นที่พึ่งปชช. อย่าร่วมสังฆกรรมทำองค์ประชุมล่ม เข้าทางพรรคการเมืองหวังสูตรหาร 100

13 สิงหาคม 2565 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบ 180 วัน ซึ่งหากวันดังกล่าว ไม่ครบองค์ประชุม จะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่แล้วเสร็จตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุถูกตีตกไป และถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของ ครม. ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจึงเป็นเกมการเมืองของฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน กับพรรคการเมืองอื่นๆ วุฒิสภาซึ่งกล่าวอ้างเสมอว่ามีความเป็นกลาง มีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฎิรูปประเทศ จะเป็นองค์กรนิติบัญญัติหลัก มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นที่พึ่งของประชาชน

 

ทั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ส.ว. ทุกคน สมควรตระหนัก ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนว่า สมควรที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือมีส่วน ไปร่วมมือกับพรรคการเมือง ที่แก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการเข้าสู่อำนาจบริหาร โดยที่ประชาชนมิได้ประโยชน์ใดๆ จากการแก้ไขกฎหมายนี้ ทำให้การประชุมรัฐสภาในวันที่ 15 ส.ค. ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่

"หากจะรักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา ให้เป็นหลักที่สังคม ไว้วางใจ ว่าเป็นองค์กรหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญในสถานการณ์ข้างหน้า ส.ว.ทุกคน สมควรจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อยืนยันว่า หากองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบ เกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของส.ส. มิใช่เกิดจากการร่วมผสมโรงของส.ว." พล.อ.สมเจตน์ กล่าว