background-defaultbackground-default
"สมเจตน์"กระตุกส.ว.ร่วมประชุม 15 ส.ค.อย่าสังฆกรรมทำองค์ประชุมล่ม

"สมเจตน์ บุญถนอม"กระตุกส.ว.ร่วมกันรักษาองค์กรวุฒิสภา ควรเข้าประชุมถกกฎหมายลูก 15 ส.ค. เพื่อเป็นที่พึ่งปชช. อย่าร่วมสังฆกรรมทำองค์ประชุมล่ม เข้าทางพรรคการเมืองหวังสูตรหาร 100

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 สิงหาคม 2565 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 15 ส.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะครบ 180 วัน ซึ่งหากวันดังกล่าว ไม่ครบองค์ประชุม จะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่แล้วเสร็จตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นเหตุถูกตีตกไป และถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างของ ครม. ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ 2 พรรคการเมืองใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดจึงเป็นเกมการเมืองของฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน กับพรรคการเมืองอื่นๆ วุฒิสภาซึ่งกล่าวอ้างเสมอว่ามีความเป็นกลาง มีหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฎิรูปประเทศ จะเป็นองค์กรนิติบัญญัติหลัก มีความเป็นกลางทางการเมือง เป็นที่พึ่งของประชาชน

 

ทั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ส.ว. ทุกคน สมควรตระหนัก ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนว่า สมควรที่จะเข้าไปมีบทบาท หรือมีส่วน ไปร่วมมือกับพรรคการเมือง ที่แก้ไขกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการเข้าสู่อำนาจบริหาร โดยที่ประชาชนมิได้ประโยชน์ใดๆ จากการแก้ไขกฎหมายนี้ ทำให้การประชุมรัฐสภาในวันที่ 15 ส.ค. ไม่ครบองค์ประชุมหรือไม่

"หากจะรักษาไว้ซึ่งองค์กรวุฒิสภา ให้เป็นหลักที่สังคม ไว้วางใจ ว่าเป็นองค์กรหลักเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติที่สำคัญในสถานการณ์ข้างหน้า ส.ว.ทุกคน สมควรจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อยืนยันว่า หากองค์ประชุมรัฐสภาไม่ครบ เกิดจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของส.ส. มิใช่เกิดจากการร่วมผสมโรงของส.ว." พล.อ.สมเจตน์ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด