background-defaultbackground-default
"ชวน"ขอบคุณสมาชิกเปิดประชุมรัฐสภา 15 ส.ค.ถกกฎหมายลูกต่อ

"ชวน หลีกภัย"ขอบคุณสมาชิก เปิดประชุมรัฐสภา 15 ส.ค.ถกกฎหมายลูก เลือกตั้ง ส.ส. ต่อ บอกไม่รู้จะเสร็จตามกรอบระยะเวลาหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 สิงหาคม 2565  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งว่าจะผลักดันให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาหรือไม่ โดยระบุว่ายังไม่ทราบ แต่ทางวุฒิสภาฯ ได้เลื่อนการประชุมให้ ซึ่งตนเองต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันเต็มที่ ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นการประชุมที่ต่อเนื่องมา

"ชวน"ขอบคุณสมาชิกเปิดประชุมรัฐสภา 15 ส.ค.ถกกฎหมายลูกต่อ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด