svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ชมสด!" ประชุมสภา องค์ประชุมร่วมรัฐสภาครบเปิดพิจารณากฎหมายลูก

10 สิงหาคม 2565

ชมสด เช็กบรรยากาศ องค์ประชุมร่วมรัฐสภาครบ ส.ส.-ส.ว.เข้ารวมพิจารณากฎหมาย "นายหัวชวน"ย้ำดำเนินการตามลำดับ ไม่ขอเลื่อนกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.ขึ้นมาก่อน (ชมสด)

 

10 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 โดยเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลานัดประชุม 09.00 น. ยังมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วม เพียงจำนวน 147 คน แบ่งเป็น ส.ว. 78 คน และ ส.ส. 69 คน จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 727 คน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า กระทั่งในเวลา 09.46 น. ได้สมาชิกรัฐสภามาลงชื่อเข้าร่วมการประชุมจำนวน 368 คน ทำให้ครบองค์ประชุม และสามารถเปิดการประชุมได้  

 

จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าเป็นประธานการประชุม ได้สั่งเปิดการประชุม และแจ้งต่อสมาชิกในที่ประชุมว่า วันนี้ (10ส.ค.) มีสมาชิกรัฐสภา ลาพิเศษ จำนวน 32 คน เนื่องจากติดเชื้อโควิด 4 คน และลาที่ไม่ได้เจ็บป่วย 28 คน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

 

"เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณสมาชิก ที่กรุณามาประชุม อย่างน้อยร่างกฎหมายที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งเหลืออยู่ 5 มาตรา จะได้ผ่านไปได้" นายชวน กล่าว 

ต่อมา เวลา 10.00 น. ภายหลังลงมติมาตรา 8 เรียบร้อยแล้ว นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เสนอประธานที่ประชุม เพื่อขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขึ้นมาพิจารณาแทรกร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ก่อนชั่วคราว

 

โดย นายชวน ชี้แจงว่า กำลังดำเนินการไปตามลำดับของมาตรา ไม่มีอะไรต้องเข้ามาแทรก ตอนนี้ต้องให้จบไปตามเรื่องนี้ ซึ่งเข้ามาตราที่ 9 ของร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...แล้ว และตนไม่ขอให้มีการลงมติ เลื่อนระเบียบวาระการประชุม เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมา ดังนั้น ขอให้เป็นไปตามลำดับการพิจารณา

 

จากนั้นที่ประชุมดำเนินการประชุมพิจารณาต่อในมาตรา 9 ของร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ...

 

ชมคลิป >>> ประชุมร่วมรัฐสภาชี้ชะตากม.ลูกสูตรหาร 500