svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม" มอบนโยบาย คกก.ลุ่มน้ำ สั่งเร่งแก้ปัญหา - จัดการน้ำทุกมิติ

18 พฤษภาคม 2565
301

น้ำท่วมต้องถามคนนี้! "บิ๊กป้อม" มอบนโยบายคณะกรรมลุ่มน้ำ สั่งเร่งแก้ปัญหา - บริหารจัดการน้ำเชิงรุกระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม รับฤดูฝนที่มาเร็วและปริมาณน้ำมากกว่าปกติ

วันนี้ (18 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ได้มีการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี ผอ.สทนช. และคณะกรรมการ 22 ลุ่มน้ำ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC โดย พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า “น้ำ คือ ชีวิต” การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นเรื่องที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญยิ่ง

 

โดยไม่ต้องการให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้มีการสูญเสียทรัพยากรน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการเร่งขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่ต้องช่วยกันเร่งดำเนินการเพื่อประชาชนทั้งประเทศ

 

 

พล.อ.ประวิตร มอบนโยบายคณะกรรมลุ่มน้ำ สั่งเร่งแก้ปัญหาจัดการน้ำทุกมิติ
 

พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า ขณะนี้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำแล้ว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อน โดยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมี พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ปี 61 เป็นเครื่องมือในการทำงาน 

 

 

ปัญหาน้ำท่วมขังใน กทม. จากฝนที่ตกหนักคืนที่ผ่านมา
 

พล.อ.ประวิตร กำชับให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ เร่งจัดทำแผนแม่บทแต่ละลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ พร้อมทั้งให้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วมและน้ำเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมเน้นความสำคัญกับงานการป้องกันเชิงรุก เพื่อลดและบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน

 

พร้อมทั้งขอให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางไปพร้อมกัน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ที่ได้ประโยชน์ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน สำหรับฤดูฝนปีนี้มาเร็วและคาดว่าปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ขอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้ความสำคัญร่วมขับเคลื่อนรองรับปัญหาเชิงพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 

 

พล.อ.ประวิตร มอบนโยบายคณะกรรมลุ่มน้ำ สั่งเร่งแก้ปัญหาจัดการน้ำทุกมิติ