svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เฮ! คลังเล็งเพิ่มวงเงิน "คนละครึ่งเฟส 4" มากกว่า 1,500 บาท

เฮ! คลังเล็งเพิ่มวงเงิน "คนละครึ่งเฟส 4" มากกว่า 1,500 บาท รวมถึงเพิ่มเวลาการใช้งานของโครงการ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนในภาวะราคาสินค้าแพง

     ชัดเจนมากขึ้นทุกทีสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ประชาชนทั่วประเทศรอคอย ล่าสุดมีข่าวดีเมื่อกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่า เตรียมพิจารณาเพิ่มวงเงินให้มากกว่า 1,500 บาท โดยวันนี้ (18 ม.ค.) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง มีแผนที่จะปรับเพิ่มวงเงินการใช้จ่ายสำหรับ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 จากเดิมที่กำหนดวงเงินใช้จ่ายที่ 1,500 บาทต่อโครงการ ขณะเดียวกัน ยังจะเพิ่มระยะเวลาการใช้จ่ายจากเดิมที่กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายประมาณ 3 เดือน

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง
 

     นายสันติ กล่าวว่า แนวคิดที่จะเพิ่มทั้งวงเงินการใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้จ่าย ก็เพื่อเป็นมาตรการที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในภาวะที่ราคาสินค้าแพงขึ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
โดยเม็ดเงินที่จะให้จะมากหรือน้อยก็ต้องดูความจำเป็น หากภาระต่างๆ ของประชาชนยังอยู่ในช่วงที่อ่อนไหว ก็อาจจะให้วงเงินที่มากขึ้น 

 

เฮ! คลังเล็งเพิ่มวงเงิน \"คนละครึ่งเฟส 4\" มากกว่า 1,500 บาท

     นายสันติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราใช้โครงการคนละครึ่งมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ เพราะการใช้จ่ายผ่านโครงการดังกล่าว เป็นการใช้จ่ายทั้งในฝั่งของรัฐบาล และ ประชาชน เม็ดเงินที่ลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะหมุนเป็นรอบๆ ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย สำหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายนั้น ก็จะเป็นเหมือนโครงการเดิม คือ จะต้องใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็น และเน้นให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแรง

 

เฮ! คลังเล็งเพิ่มวงเงิน \"คนละครึ่งเฟส 4\" มากกว่า 1,500 บาท