svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ก้าวไกล จี้ นายกฯ เปิดสัญญาจัดซื้อวัคซีน แนะ จัดหาประเภทmRNA แทน ซิโนแวค

“ก้าวไกล” จี้ นายกฯ เปิดสัญญาจัดซื้อวัคซีนทั้งหมด หลังแอสตร้าเซนเนก้าไม่สามารถส่งมอบได้เดือนละ 10 ล้านโดส แนะจัดหาวัคซีน mRNA แทนซิโนแวค รับมือสายพันธุ์เดลต้าและเชื้อกลายพันธุ์

วันนี้ (4 ก.ค.64) ที่พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล  กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่า มีประชาชนนอนรอเตียงเป็นจำนวนมาก  แต่การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลกลับเป็นไปอย่างล่าช้า  และล่าสุดผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้ออกมายอมรับแล้วว่าไม่สามารถส่งมอบวัคซีนได้เดือนละ 10 ล้านโดส โดยระบุว่าสัญญาจัดซื้อไม่ได้ระบุจำนวน กำหนดกรอบคร่าวๆ ไว้ที่ 61 ล้านโดสต่อปีเท่านั้น ถ้าหากเป็นจริงถือว่าเป็นความหละหลวมในการทำสัญญา

 

รัฐบาลต้องเปิดเผยสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางปี 63 จำนวน 600 ล้านบาท สนับสนุนให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิในการซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยผู้ผลิตในไทยเป็นอันดับแรกตามจำนวนความต้องการ  ว่ามีเงื่อนไขนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีก็เท่ากับว่ารัฐบาลเอาเงินภาษีของประชาชน ไปอุดหนุนเอกชน โดยไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบ หากไม่สามารถชี้แจงได้ ก็อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง และเหตุใดรัฐบาลจึงยังจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคอีก 28 ร้านโดส ทั้งที่ประสิทธิภาพไม่สามารถรับมือกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ ขณะที่ราคาก็สูงกว่ายี่ห้ออื่น และซื้อแพงกว่าประเทศอินโดนิเซีย เกือบ 100 บาท ต่อโดส ดังนั้นจึงเรียกร้อง ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน พ.ศ. 2561 ในการบังคับให้ แอสตร้าเซนเนก้า ส่งมอบวัคซีนให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบเดือนละ 10 ล้านโดส

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ควรยุติการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค โดยให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ เช่น วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนชนิด Viral Vector มาแทนวัคซีนซิโนแวค จนกว่าจะมีผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ ที่ยืนยันในประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคต่อเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ พร้อมเปิดเผยสัญญา และเงื่อนไขข้อตกลงการสั่งซื้อวัคซีน ที่รัฐบาลได้ทำไว้กับ แอสตร้าเซนเนก้าและ ซิโนแวค ตลอดจนมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนทั้งหมด อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบ

 

ทั้งนี้เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ของระบบสาธารณสุข และการดูแลชีวิตของประชาชน นายวิโรจน์ ย้ำว่า มาตรการการกักตัวรักษาตนเองที่บ้าน หรือ Home Isolation ต้องมีระบบการแพทย์ทางไกล ที่มีการติดตามอาการ แพทย์สามารถสั่งจ่ายยา และมีระบบในการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน มีระบบติดต่อฉุกเฉิน เพื่อรับผู้ป่วยที่อาการหนักขึ้นมารักษาตัวที่โรงพยาบาล และมีระบบจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่กักตัวรักษาตนเองที่บ้าน อนุญาตให้ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ยังไม่ครบระยะเวลา 14 วัน แต่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเบาบาง ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถกักตัวรักษาตนเองได้ ให้กักตัวรักษาตนเอง เพื่อจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง และอาการหนัก และถ้ารัฐบาลใช้มาตรการกึ่งล็อกดาวน์ ต้องมีการตรวจเชิงรุกควบคู่การเยียวยา ซึ่งสถานการณ์วันนี้หนักกว่าทุกรอบ  ประชาชนจึงควรได้รับเงินชดเชยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท รวมทั้งชดเชยความเสียหายให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งการยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ และชดเชยค่าเช่าสถานที่ โดยให้จ่ายชดเชยตามจริง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์ในการล็อกดาวน์ และผ่อนคลาย โดยคำนึงถึงสถานการณ์การติดเชื้อ และขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ แบบเป็นขั้นบันได เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนรับมือด้วยตนเองส่วนหนึ่งได้ และมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการคลี่คลาย และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วย