svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อังกฤษเป็นชาติแรกอนุมัติวัคซีนสู้โควิดพันธุ์เดิม-โอมิครอน

อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ให้การอนุมัติวัคซีนรุ่นใหม่ของบริษัทโมเดอร์นา ที่สามารถต่อสู้กับโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอมิครอนได้

อังกฤษเป็นชาติแรกอนุมัติวัคซีนสู้โควิดพันธุ์เดิม-โอมิครอน

 

สำนักงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษพิจารณาอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นล่าสุดของบริษัทโมเดอร์นา ที่มีชื่อเรียกว่า “สไปค์แวกซ์” กับผู้ใหญ่วัคซีนรุ่นนี้เป็นวัคซีนชนิดสองสายพันธุ์ (bivalent vaccine) เนื่องจากสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้สองสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ดั้งเดิม และสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.1

 

ส่วนวัคซีนรุ่นแรกถูกออกแบบให้สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นของจีนช่วงปลายปี 2562 แม้วัคซีนยังสามารถป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ที่กลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง แต่หลายบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนให้สามารถรับมือกับสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนตัวเดิม

 

อังกฤษเป็นชาติแรกอนุมัติวัคซีนสู้โควิดพันธุ์เดิม-โอมิครอน

 

 

อังกฤษเป็นชาติแรกอนุมัติวัคซีนสู้โควิดพันธุ์เดิม-โอมิครอน

 

ผลการทดสอบวัคซีน “สไปค์แวกซ์” ต่อผู้ทดสอบ 437 คน พบว่า วัคซีนรุ่นใหม่มีความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันดีขึ้นต่อสายพันธุ์ย่อยใหม่ ๆ โดยระดับสารภูมิต้านทาน หรือ แอนติบอดีสามารถต่อสู้กับสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.1 ได้มากขึ้น 1.7 เท่า และยังสามารถต้านทานโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ที่กำลังระบาดทั่วอังกฤษขณะนี้ได้มากขึ้นด้วย แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า วัคซีนสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยหนักได้หรือไม่

 

อังกฤษเตรียมใช้วัคซีนรุ่นใหม่ของโมเดอร์นาในโครงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และโมเดอร์นา คาดว่า จะจัดส่งวัคซีนให้ได้ 13 ล้านโดสภายในปีนี้ แต่มีชาวอังกฤษราว 26 ล้านคนที่มีสิทธิได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงแนะนำว่า ประชาชนควรฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดใดก็ตามที่จัดหาให้ เพราะทุกชนิดสามารถป้องกันได้

 

อังกฤษเป็นชาติแรกอนุมัติวัคซีนสู้โควิดพันธุ์เดิม-โอมิครอน