svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ก.ล.ต .คาดลูกค้า 5 พันรายกระทบ หลังระงับธุรกิจ AWS

22 พฤศจิกายน 2565
235

ก.ล.ต. ให้ AWS  ส่งแผนแก้ปัญหาเงินกองทุนฯ ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นอีก 90 วันต้องแก้ไข NC  ให้กลับสู่เกณฑ์ที่กำหนด   พร้อมตรวจสอบคืนเงินลูกค้าตามที่แจ้งไว้หรือไม่  คาดลูกค้า 5 พันราย ได้รับผลกระทบ มูลค่าทรัพย์สิน 300 ล้านบาท ที่ต้องโอนย้าย

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงกรณีที่ออกคำสั่งให้ บล.เอเชีย เวลท์ (AWS)  ระงับการดำเนินธุรกิจทุกประเภทชั่วคราว

เนื่องจากดำรงเงิน กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ต่ำกว่าเกณฑ์ว่า เกิดจาก AWS ได้รับความเสียหายที่สืบเนื่องจากการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ผิดปกติ ทำให้เงินกองทุนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ติดต่อกัน 5 วันทำการ

ทั้งนี้ AWS จะต้องนำส่งแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาเงินกองทุน NC ภายใน 30 วันทำการ หรือภายในวันที่ 13 ธ.ค.65 หลังจากนั้นจะมีเวลาอีก 90 วันหรือภายใน 13 ก.พ.66 จะต้องดำเนินการตามแผนเพื่อแก้ไข NC ให้กลับมาสู่เกณฑ์ของ ก.ล.ต.

กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจาก AWS นำเงินลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประ สงค์ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทแจ้งมายัง ก.ล.ต.ว่าได้นำเงินไปคืนลูกค้าครบถ้วนแล้ว แต่ ก.ล.ต.ก็ยังต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. กล่าวว่า แม้จะสั่งระงบการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทต้องปิดกิจการ หรือยกเลิกใบอนุญาต แต่เป็นการสั่งระงับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการลูกค้า

ทั้งนี้ในเบื้องต้นสำนักงาน ก.ล.ต.คาดว่าจะมีลูกค้าประมาณ 5,300 ราย ที่ได้รับผลกระทบ และคาดว่ามีทรัพย์สินที่ลูกค้าฝากไว้ประมาณ 300 ล้านบาท ที่จะต้องโอนย้าย

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัทต้องดำเนินการ 2 ส่วน คือ การโอนทรัพย์สินลูกค้าออกไปยังบริษัทอื่น และแก้ไขปัญหาสถานะ NC ที่มีปัญหาอยู่ โดยขั้นตอนที่บริษัทต้องดำเนินการหลังจากนี้ คือ การดำเนินการย้ายทรัพย์สินลูกค้า ไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ธ.ค.นี้

หลังจากนั้นบริษัทต้องจัดทำแผนการแก้ไข NC เพื่อเสนอกับทาง ก.ล.ต. มีปัญหาภาย 30 วัน หรือภายในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ และบริษัทต้องทำการแก้ไขฐานะ ภายใน 90 วันนับจากวันที่แผนการอนุมัติ

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา NC มีหลายรูปแบบ ทั้งการเพิ่มทุนใส่เข้ามาในบริษัท หรือการจำหน่ายทรัพย์พอร์ตลงทุนของบริษัท รวมถึงการออกหุ้นกู้ หรือหนี้ด้อยสิทธิต่างๆ ขึ้นอยู่กับบริษัทว่ามีแนวทางแบบไหน

หากทำได้ตามข้อกำหนด ก.ล.ต.ต้องเข้าไปตรวจสอบความพร้อมต่างๆ ว่าบริษัทมีความพร้อมแค่ไหนที่จะกลับมาประกอบธุรกิจ เหมือนกับบริษัทที่จะเริ่มประกอบธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ในภาพรวม ในด้านฐานะของ NC นั้นสำนักงาน ก.ล.ต.ได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดทำแบบจำลองต่างๆ ยังไม่พบข้อมูลบ่งชี้ว่าจะมีบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ จะเข้ามาซ้ำเติม

ส่วนนายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า  ถ้า AWS ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข NC ได้ตามกำหนดก็มีบทลงโทษ แต่ให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนและจะดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรก่อนจะพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป