svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ปปง.อายัดทรัพย์นักธุรกิจดัง เข้าข่ายฉ้อโกงหุ้น MORE  

21 พฤศจิกายน 2565
4.2 k

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยเข้าข่ายฉ้อโกงหุ้น MORE จำนวน 34 รายการ มูลค่าประมาณ 5,376 ล้านบาท

รายงานข่าวสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แจ้งว่า  ในวันที่ 21  พ.ย. นายเทพสุ  บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน เลขาธิการปปง. ได้ลงนามที่ ย. 195/2565 อายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดชั่วคราว  สำหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฏหมายอาญา กรณีการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ที่พบวอลุ่มสูงผิดปกติจำนวน  1,500 ล้านหุ้น ในช่วงเปิดตลาด(ATO) ที่ราคาหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,400 ล้านบาท

ทั้งนี้พบว่าในวันเกิดเหตุมีนายอภิมุข บำรุงวงศ์  และบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งคำสั่งซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากก่อนที่ตลาดฯ จะเปิดทำการ โดยเป็นการส่งคำสั่งซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)​ ประมาณ  11 แห่ง 

แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าหุ้นนายอภิมุข ไม่สามารถชำระค่าซื้อหุ้นดังกล่าวได้  และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดว่าหุ้น MORE เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงในการลงทุน  ส่งผลให้ภาระการจ่ายเงินทั้งหมดตกอยู่กับโบรกเกอร์ที่เป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อหุ้นของ นายอภิมุข ขณะที่ฝั่งผู้ขายมีการตั้งคำสั่งขายลักษณะเหมือนกัน  โดยมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ  24 ราย

อย่างไรก็ตาม ปปง.ได้สั่งอายัดทรัพย์สินไว้จำนวน 34 รายการ มูลค่าประมาณ 5,376 ล้านบาท

 

สำหรับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดทั้ง 34 รายการมีรายละเอียดดังนี้

นายอภิมุข บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 405,644,346 ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายชิติพันทธ์ กล่อมจิตเจริญ  
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพันทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 8,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 78,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายศิริศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 369,800,014 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสามารถ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 195,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 55,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายประยูร อัสสกาญจน์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายประยูร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 145,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 11,600,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65  

นายอภิชาติ บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิชาติ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 15,359,480 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอธิภัทร พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอธิภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 676,760,540 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพัทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า  9,511,892 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายไพศาล เกษมศิรินาวิน
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายไพศาล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 6,120,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 2,788,930 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวจิระวรรณ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL) มูลค่า 183,029,978 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 2,900,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

บริษัทตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัทตงฮั้ว ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 102,587,100 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายปริญญา ปริญญานุสสรณ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายปริญญา ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 156,932,198 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายกัลพล ปริญญานุสสรณ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายกัลพล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 19,500,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวอรเก้า ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 432,914,420 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเอกภัทร พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเอกภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 1,808,720,107  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางอรพินธุ์ พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางอรพินธุ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 122,939,700  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 7,404,000บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 146,279,945 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายพิเชษฐ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 5,220,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า185,500,250 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) มูลค่า 151, 800 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอิทธิวรรธณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอิทธิวรรธณ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 131,940,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายภัทร ฉัตรเจริญสุข
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 2,693,196  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัท ตงฮั้ว ฯ  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 27,777,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 14,500,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอภิมุข บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 39,000,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 26,639,145 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHS) มูลค่า 13,200,066 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา  
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) มูลค่า 7,283,856 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอภิมุข บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 405,644,346 ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายชิติพันทธ์ กล่อมจิตเจริญ  
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพันทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 8,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 78,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายศิริศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 369,800,014 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสามารถ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 195,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 55,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายประยูร อัสสกาญจน์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายประยูร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 145,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 11,600,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65  


นายอภิชาติ บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิชาติ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 15,359,480 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอธิภัทร พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอธิภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 676,760,540 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพัทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า  9,511,892 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายไพศาล เกษมศิรินาวิน
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายไพศาล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 6,120,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 2,788,930 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวจิระวรรณ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL) มูลค่า 183,029,978 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 2,900,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

บริษัทตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัทตงฮั้ว ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 102,587,100 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายปริญญา ปริญญานุสสรณ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายปริญญา ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 156,932,198 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายกัลพล ปริญญานุสสรณ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายกัลพล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 19,500,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวอรเก้า ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 432,914,420 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเอกภัทร พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเอกภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 1,808,720,107  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นางอรพินธุ์ พรประภา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางอรพินธุ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 122,939,700  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 7,404,000บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 146,279,945 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายพิเชษฐ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 5,220,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า185,500,250 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) มูลค่า 151, 800 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายอิทธิวรรธณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอิทธิวรรธณ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 131,940,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายภัทร ฉัตรเจริญสุข
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 2,693,196  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัท ตงฮั้ว ฯ  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 27,777,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 14,500,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65
 

นายอภิมุข บำรุงวงศ์
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 39,000,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65
 

นายวสันต์ จาวลา
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 26,639,145 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65
 

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHS) มูลค่า 13,200,066 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65
 

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา  
เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) มูลค่า 7,283,856 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65