svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ทิสโก้ลุยตลาดหุ้นเวียดนามเปิดขายกองทุนใหม่ 21-30 พ.ย.นี้

21 พฤศจิกายน 2565
273

บลจ.ทิสโก้มองเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัวรับการเปิดประเทศ- หนี้ต่างประเทศต่ำ-ดุลบัญชีเดินสะพัดบวก เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ 21-30 พ.ย.นี้ ชูผลตอบแทนสูง

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันตลาดหุ้นเวียดนาม (VNINDEX) ปรับตัวลดลงมาแล้วกว่า 40 % ลงมาเทรดที่ระดับอัตราปิดต่อราคาต่อหุ้น (P/E) ที่ 8.03 เท่า ต่ำที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี 

จากความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้คนโยกเงินลงทุนไปลงทุนในเงินฝากแทน  สวนทางกับอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ที่เติบโตในระดับสูง

โดยข้อมูลจาก Bloomberg คาดว่า ในปี 2565 – 2566 อัตรา EPS Growth ของตลาดหุ้นเวียดนามจะอยู่ที่ระดับ 17.8% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในอาเซียน  นอกจากนี้ ในระยะกลางเวียดนามยังมีปัจจัยบวกรออยู่จำนวนมาก เช่น เศรษฐกิจฟื้นตัวรับการเปิดประเทศ หนี้ต่างประเทศต่ำและดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวกนับตั้งแต่ปี 2554   

ดังนั้น การที่ดัชนีหุ้นเวียดนามปรับตัวลงมา บลจ.ทิสโก้มองว่าเป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าลงทุน และเป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังมองหาการบริหารจัดการภาษีในช่วงปลายปี จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

สำหรับกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียด นาม หรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลัก หรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-30 พ.ย.นี้   

ทั้งนี้ เบื้องต้นกองทุน TVIETNAM จะกระจายความเสี่ยงเข้าไปลงทุนในหุ้นเวียดนามผ่าน 3 กองทุนหลัก คือ 1. กองทุน LionGlobal Vietnam Fund  2. กองทุน Lumen Vietnam Fund 

3. VanEck Vietnam ETF  ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนมีการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มหุ้นเวียดนามทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อให้ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมไม่กระจุกตัวยังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

สำหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน เช่น  Vietcombank เป็นธนาคารของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนาม มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 อยู่ที่ 17.31%

ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ไตรมาส 4/2564 อยู่ในระดับต่ำที่ 0.64% (ที่มา: Vietcombank, TISCOASSET)  อีกตัวอย่างคือ HOA PHAT ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีส่วนแบ่งการตลาดผลิตภัณฑ์เหล็ก และท่อเหล็กอันดับ 1 ในเวียดนาม ซึ่งรายได้และกำไรมีโอกาสเติบโต  ไปตามเศรษฐกิจของเวียดนามที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

อย่างไรก็ตาม กองทุน TVIETNAMRMF-A เป็นกองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีการป้องกันความเสี่ยงด้าน.อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม 

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน