svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

20 ตุลาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือน กำหนดขายราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวถึงสิ้นปี 2565 หลัง กบง. มีมติเห็นชอบ คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ลดภาระพี่น้องประชาชนในยุคพลังงานแพงเช่นนี้ ขณะที่ "กองทุนน้ำมัน" รับภาระต่อ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 19.9833 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ทั้งนี้ เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  ซึ่งการดำเนินการปรับราคาก๊าซ LPG ในครั้งนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน แต่จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีภาระเพิ่มขึ้น และเกิดปัญหาการลักลอบจำหน่าย LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ที่ประชุม กบง. ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป

จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศยูเครนและสหพันธรัฐรัสเซียส่งผลให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานทั่วโลก ซึ่งกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ภาพรวมเศรษฐกิจ และค่าครองชีพของประชาชน โดยปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกยังคงผันผวน 

ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซ LPG เพื่อพิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้ก๊าซ พบว่า ในเดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนตุลาคม 2565 ราคา LPG ตลาดโลกลดลงประมาณ 69.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรือลดลง 11% จาก 644.65 สู่ระดับ 575.25 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 

ข่าวดี! ก๊าซหุงต้มครัวเรือนกำหนดราคาเดิม 408 บาท/ถัง 15 กก. ยาวไปจนสิ้นปีนี้

ในขณะที่ราคาขายปลีกในประเทศอยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2565 มีฐานะกองทุนสุทธิ ติดลบ 126,690 ล้านบาท แยกเป็น

 

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 84,126 ล้านบาท 
     
  • บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,564 ล้านบาท


 

logoline