svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรุปสาเหตุ "บัตรคนจน" ลงทะเบียนไม่ผ่าน พร้อมวิธีแก้ไข ทำตามได้ง่าย ๆ

ลงทะเบียน "บัตรคนจน" ไม่ผ่าน 9 แสนคน เกิดจากอะไร สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ทำตามได้ง่ายๆ รีบแก้ไขก่อนเสียสิทธิ

20 กันยายน 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้สมัคร "บัตรคนจน" รอบใหม่ 2565 ตรวจสอบสถานะการสมัครรอบแรกไปแล้ว โดย นายพรชัย ธีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ถึงการประกาศผลสถานะการลงทะเบียน "บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 13,330,17 ราย แบ่งเป็น 

 • การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,480,032 ราย 
 • การลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,850,139 ราย

อย่าลืมตรวจสอบการลงทะเบียน บัตรคนจน

สำหรับการประกาศผลลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบแรกนั้น เป็นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 โดยผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246,699 ราย โดยมีรายละเอียดการสมัครเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับ กรมการปกครอง ดังนี้

 

 • “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” จำนวน 4,282,429 ราย 
 • “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จำนวน 964,270 ราย 

สรุปขั้นตอนและวิธีตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน"บัตรคนจน" 

ในการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" จากกระทรวงการคลัง การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ พร้อมทำตามขั้นตอนต่างๆดังนี้

 

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ คลิกที่นี่ และ เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ คลิกที่นี่ 
 2. เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
 3. กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
 4. เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

เว็บไซต์ สำหรับ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "บัตรคนจน"

จากนั้น ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

 • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน
 • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ
 • ผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)
   

หลังจากการตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน แล้วพบว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม 2566

สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จะต้องดำเนินการแก้ไขภายในวันที่ 3 พ.ย. 2565 ก่อนเสียสิทธิประโยชน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน"  โดยสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

 • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ, สามเถร หรือแม่ชี
 • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

 

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนมี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต พท้นที่กรุงเทพมหานคร โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น 


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

สรุปสาเหตุ \"บัตรคนจน\" ลงทะเบียนไม่ผ่าน พร้อมวิธีแก้ไข ทำตามได้ง่าย ๆ

ผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนและมีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

 

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

 

ไทม์ไลน์การตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบใหม่ 2565 ที่มีการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้

1. ลงทะเบียน 5–8 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

2. ลงทะเบียน 9–15 กันยายน 2565

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

3. ลงทะเบียน 16–22 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

4. ลงทะเบียน 23 – 29 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

5. ลงทะเบียน 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

6. ลงทะเบียน 7 - 13 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

7. ลงทะเบียน 14 - 19 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

ไทม์ไลน์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน"บัตรคนจน"
ที่มา : กระทรวงการคลัง