svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ

31 สิงหาคม 2565
16.8 k

“คนละครึ่งเฟส 5” โอนเงิน 800 บาทเข้าแอปฯ "เป๋าตัง" แล้ววันนี้ (1ก.ย.) พร้อมเริ่มการใช้จ่ายได้เป็นวันแรก รีบยืนยันสิทธิ ผ่านแอปฯเป๋าตังและใช้จ่าย ก่อนถูกตัดสิทธิ

1 กันยายน 2565 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ร่วมโครงการรายเก่าในเฟส 4 หลังผ่านการลงทะเบียนบนแอปฯ “เป๋าตัง” หรือ www.คนละครึ่ง.com เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 800 บาท ในวันนี้( 1 ก.ย.) ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ

วันนี้ (1ก.ย.) เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" โดยภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ของค่าสินค้าและบริการไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 800 บาท/คน และสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 65

 

ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ล่าสุดพบว่า มีประชาชนรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ กดยืนยันสิทธิแล้ว 18.30 ล้านคน หรือร้อยละ 70 จากจำนวน 26.27 ล้านคน ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิอีกประมาณ 7.97 ล้านราย ขอให้รีบกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อลดความแออัดของการใช้งานของแอปฯ ในวันเริ่มการใช้จ่ายวันแรก

 

ส่วนประชาชนรายใหม่ที่ได้รับสิทธิ 2.30 แสนคน แต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ ธ.กรุงไทย หรือยังไม่เคยทำธุรกรรมผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ซึ่งต้องผ่านการยืนยันตัวตนกับ ธ.กรุงไทย ก่อน จะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนผ่านตู้เอทีเอ็มสีเทาของ ธ.กรุงไทย หรือที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ

ข้อควรระวัง  การถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว ต้องใช้จ่ายในเฟส 5 ครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 65 จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดโครงการ 

 

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 เป็นครั้งแรก ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 65 หรือภายใน 14 วันเช่นกัน นับจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันที

ยอดลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 มีผู้ประกอบการร้านค้าทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 371,354 ร้านค้า
 • แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 365,725 ร้านค้า
 • ผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 5,629 ร้านค้า 
 • ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร
 • ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งราย ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. 

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” จำนวนมากที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ "เนชั่นออนไลน์" นำวิธียืนยันสิทธิ และ ยืนยันตัวตน ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ก่อนเริ่มใช้จ่ายตามสิทธิมาฝากกัน 

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ

ผู้ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการตามขั้นตอน “ยืนยันตัวตน” ดังนี้ 

 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (รายใหม่) หากได้รับ SMS  ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลัง 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้ SMS นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการ ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5
 • หากเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้วขึ้นข้อความว่า “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ” ให้ท่านอัพเดทแอพพลิเคชันอีกครั้ง เพื่อให้แอปฯ "เป๋าตัง" เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด แล้วรอตรวจสอบอีกครั้ง
 • สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่เฟสที่ 1-4 (รายเก่า) ต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และต้องยืนยันสิทธิ และการใช้จ่ายครั้งแรกภายในเวลา 22.59 น. วันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งหากว่าพ้นกำหนดเวลาจะถูกตัดสิทธิ

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ

วิธี “ยืนยันสิทธิ” สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 • สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” จะต้อง “ยืนยันสิทธิ” โดยต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อกดใช้งานสิทธิ “คนละครึ่ง”
 • กดแถบ Banner โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปฯ เป๋าตัง 
 • กดปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ"
 • ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 ขอให้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อน 

"คนละครึ่ง" เงินเข้าแล้ว 800 บาท เริ่มใช้จ่ายผ่าน“เป๋าตัง”ก่อนถูกตัดสิทธิ
สำหรับ ไทม์ไลน์ “คนละครึ่งเฟส 5” มีดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 17 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

 

วันที่ 19 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

          - สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
          - สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


วันที่ 25 ส.ค. 65

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

 

วันที่ 1 ก.ย. 65
รับเงินโอน 800 บาท และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้
          - ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 

 
วันที่ 14 ก.ย. 65  

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก         

 

วันที่ 31 ต.ค.65

 • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 5