svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

18 สิงหาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"คนละครึ่งเฟส 5" สรุปวิธีลงทะเบียน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 26.5 ล้านสิทธิ รับเงินคนละ 800 บาทตลอดโครงการ มีวิธีการ เงื่อนไขอย่างไร รวบรวมครบ จบที่นี่

19 สิงหาคม 2565 "คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มลงทะเบียนทั้งรายเก่าและรายใหม่ ในวันนี้ (19 ส.ค.) จำนวน 26.5 ล้านสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดย “คนละครึ่งเฟส 5” มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน- 31 ตุลาคม 2565

 

รูปแบบการดำเนินการ “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

 

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 • มีบัตรประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการช่วยเหลือพิเศษ เฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการและโครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการและโครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

สิทธิประโยชน์ ผู้เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

สำหรับ ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้ประกอบการร้านค้าสัญชาติไทย ที่เป็นร้านอาหาร, เครื่องดื่ม และร้านค้าทั่วไป ไม่ใช่นิติบุคคล หรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือ ร้านธงฟ้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • ผู้ประกอบการบริการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่เป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น แท็กซี่ รถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะและเรือโดยสารสาธารณะ

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

ไทม์ไลน์ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” มีดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 17 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

 

วันที่ 19 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนประชาชน

          - สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
          - สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เริ่มลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

วันที่ 25 ส.ค. 65

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

 

วันที่ 1 ก.ย. 65

 • เริ่มใช้จ่าย

          - ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
          - ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
          - ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 

 

วันที่ 14 ก.ย. 65  

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก         

 

วันที่ 31 ต.ค.65

 • สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

   เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5     

สำหรับการลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com มีดังนี้

ลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 5” รายใหม่

 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00– 22.00 น.
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

“คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

 • เปิดแอปฯ เป๋าตัง
 • กดที่ แบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

“คนละครึ่งเฟส 5” รายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet
 • กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เวลา 06.00 น. – 22.00 น.
 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)
สำหรับ “คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 • เปิด แอปฯ เป๋าตัง
 • กดที่ แบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5”
 • กดยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

การใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5” ในการเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่

 • ติดตั้งแอปฯ "เป๋าตัง" ทำการผูก G-Wallet
 • เติมเงิน G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ
 • เข้าเป๋าตัง กดใช้สิทธิฟู้ดเดลิเวอรี่
 • เลือกรายการอาหารสั่งอาหาร
 • ชำระค่าบริการส่งอาหาร
 • รับการแจ้งเตือนชำระค่าอาหาร
 • รอรับการจัดส่งอาหาร

\"คนละครึ่งเฟส 5\" สรุปวิธีลงทะเบียน รายเก่า-รายใหม่ เริ่มวันนี้ (19 ส.ค.)

ที่มา : www.คนละครึ่ง.com
 

logoline