svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

13 สิงหาคม 2565
7.9 k

"คนละครึ่งเฟส 5" เตรียมเปิดลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับเงินคนละ 800 บาทตลอดโครงการ วงเงินรวม 21,200 ล้านบาท มีเงื่อนไขและไทม์ไลน์การลงทะเบียนอย่างไร "เนชั่นออนไลน์"รวบรวมครบ จบที่นี่!

13 สิงหาคม 2565 “คนละครึ่งเฟส 5” เตรียมเปิดลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบวงเงิน รวม 21,200 ล้านบาท โดย “คนละครึ่งเฟส 5” มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 เริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน- 31 ตุลาคม 2565

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

รูปแบบการดำเนินการ “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่ เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน

 

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” 

 • ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
 • มีบัตรประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการช่วยเหลือ
 • พิเศษ เฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การ
 • แพร่ระบาดของ COVID-19


สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

สิทธิประโยชน์ ผู้เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 5”

 • ภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 

สำหรับ ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • ผู้ประกอบการร้านค้าสัญชาติไทย ที่เป็นร้านอาหาร, เครื่องดื่ม และร้านค้าทั่วไป ไม่ใช่นิติบุคคล หรือร้านค้าของกองทุน
 • หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือ ร้านธงฟ้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ จะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • ผู้ประกอบการบริการสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล ไม่เป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง หรือวิสาหกิจชุมชน หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล เช่น แท็กซี่ รถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

ไทม์ไลน์ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 5” มีดังนี้

วันที่ 15 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า รับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 65 เวลา 06.00 - 22.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 17 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform เฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

วันที่ 19 ส.ค. 65

 • เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
 1. สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 สามารถกดยืนยันสิทธิได้ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ คลิกที่นี่ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เริ่ม ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ได้ในวันที่ 19  ส.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ คลิกที่นี่ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 25 ส.ค. 65

 • ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

วันที่ 1 ก.ย. 65
เริ่มใช้จ่าย คนละครึ่งเฟส 5

 1. ประชาชนที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 2. ประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 22.59 น. หรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 3. ใช้สิทธิผ่าน Food delivery Platform ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมค่าจัดส่ง
 4. ใช้สิทธิกับร้านค้าโดยตรง ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. เท่านั้น 

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

วันที่ 14 ก.ย. 65  

 • วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก คนละครึ่งเฟส 5

 

วันที่ 31 ต.ค.65

 • สิ้นสุดโครงการ คนละครึ่งเฟส 5

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.

สรุปครบไทม์ไลน์ "คนละครึ่งเฟส 5" ลงทะเบียน 26.5 ล้านสิทธิ รับคนละ 800 บ.
ที่มา : www.คนละครึ่ง.com