svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ส่งออกข้าวไทยไปจีน ผ่าน“รถไฟสายจีน-ลาว” ล็อตแรก 1,000 ตัน

20 มกราคม 2565
207

ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เผยส่งออกข้าวไทยล็อตแรก 1,000 ตัน ถึงมหานครฉงชิ่งในภาคตะวันตกของจีน โดย “รถไฟสายจีน-ลาว” เป้าหมายต่อไปส่งออกยางพารา ผลไม้ กล้วยไม้

ครั้งแรกประเทศไทยส่งออกข้าวสาร 20 ตู้ ปริมาณ 1,000 ตัน โดยใช้รถไฟสายจีน-ลาว ไปถึงมหานครฉงชิ่งในภาคตะวันตกของจีนสำเร็จเป็นครั้งแรก ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ภาคเกษตรกรและภาคเอกชนตามนโยบายการพัฒนาโลจิสติกส์เกษตรและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตเพื่อการส่งออกของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งออกข้าวไทยไปจีน ผ่าน“รถไฟสายจีน-ลาว” ล็อตแรก 1,000 ตัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า มหานครฉงชิ่งมีเขตโลจิสติกส์อาเซียนและนานาชาติในตำบลหนานเผิง เขตปาหนาน ถือเป็นเส้นทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญและเป็นประตูเศรษฐกิจของจีนตะวันตก สามารถขนส่งสินค้าในภูมิภาคตะวันตกของจีนและขนส่งผ่านไปยังประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ สปป.ลาวและจีนในความร่วมมืออันดียิ่งสำหรับความสำเร็จก้าวแรกในครั้งนี้แม้ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยจะประเมินผลการส่งออกข้าวล็อตแรกครั้งนี้รวมทั้งระบบการจองขบวนรถขนส่งสินค้าและการจองตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งกำลังประสานงานกับผู้ให้บริการของทั้ง สปป.ลาวและจีนเพื่อเร่งขยายผลไปสู่การส่งออกสินค้าเกษตรตัวอื่น เราเดินหน้าสร้างความพร้อมสำหรับวันนี้เป็นเวลากว่า 2 ปี เป้าหมายสู่ตลาดต่อไปคือตลาดเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรปและเพิ่มสินค้าเกษตรที่จะขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟสายนี้คือยางพารา ผลไม้ กล้วยไม้ไทย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สินค้าประมงและปศุสัตว์รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอื่นๆ

ส่งออกข้าวไทยไปจีน ผ่าน“รถไฟสายจีน-ลาว” ล็อตแรก 1,000 ตัน

มหานครฉงชิ่ง เป็นชุมทางรถไฟและการขนส่งหลายรูปแบบโดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมใหม่ BRI (อีต้าอีลู่) และแม่น้ำแยงซีเกียง จึงมีความพร้อมทางด้านโลจิสติกส์และได้วางนโยบายเชื่อมโยง ‘ฉงชิ่ง-อาเซียน’ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับรัฐบาลไทย

 

ยิ่งกว่านั้นยังมีตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรนานาชาติซวงฝูเป็นศูนย์กลางกระจายผักและผลไม้ของจีนตะวันตกตลาดซวงฝูตั้งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟ ท่าเรือและท่าอากาศยานของฉงชิ่งเหมาะต่อการค้าขายและกระจายสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้ที่จะขนส่งทางรถไฟจากไทยไปฉงชิ่งภายในเวลา 1-2 วัน ทำให้มีความสดและอร่อยมั่นใจจะเพิ่มการขายขยายตลาดได้อีกมากหลังจากปี 2564 เราส่งออกผลไม้ได้กว่าแสนล้านบาททำลายสถิติที่ผ่านมาและครองมาร์เก็ตแชร์ตลาดผลไม้ในจีนเป็นอันดับหนึ่ง